Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij

> bieganie.pl > Imprezy

Ćwierćmaraton Szwajcarii Kaszubskiej - Kaszuby Biegają
07.07.2013
Miejsce:Przodkowo k.Gdańska, pomorskie
Dystans:11500 m
Organizator:
Info:
Kontakt:
Regulamin

ĆWIERĆMARATON

SZWAJCARII KASZUBSKIEJ

Przodkowo 07.07.2013r.


Regulamin
 

I Cel

1.      Popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu.

2.      Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu

3.      Poznanie pięknej Ziemi Przodkowskiej

II Organizator

 • Urząd Gminy Przodkowo
 • Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Kontakt: 

Dyrektor biegu: Henryk Miotk,  504 197 299

 e-mail: biuro@pomorskisport.eu

Kierownik biura zawodów: Radosław Cebela , 505 248 093

e-mail: biuro@pomorskisport.eu

 Oficjalna strona biegu www.pomorskisport.eu 

III Termin i miejsce biegu

 • 07.07.2013r. (niedziela),  godz. 12.30
 • Biuro zawodów:

Hala Sportowa Przodkowo, ul. Sportowa

IV Trasa biegu

1. Dystans biegu to 11500m

2. Na trasie umiejscowione będą 2  punkty z wodą w miejscowości Tokary (5km) oraz Czeczewo (7 km).

3.Szczegóły odnośnie trasy zawodów w załączniku

4. Trasa urozmaicona, nawierzchnia asfalt 9800m, nawierzchnia szuter 1950m.  Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.

 

 

V Klasyfikacja

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I - VI.
 • Kategorie:

K 2 (16-29 lat)   M 2 (16-29 lat)

K 3 (30-49 lat)    M 3 (30-49 lat)

K  (50 i więcej) M  (50 i więcej)

 • Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Gminy Przodkowo
 • Najstarsza zawodniczka i najstarszy zawodnik.

VI Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą systemu chipów aktywnych. Zawodnik pobiera chip w biurze zawodów bezpłatnie i bez kaucji. Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Uwaga! Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz chip. Po biegu organizator zapewnia pamiątkowy medal,  ciepły posiłek oraz napoje.

Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej, nie zostaną nagrodzeni w kategoriach wiekowych.

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn organizator przewiduje puchary za miejsca I - VI, nagrody finansowe za miejsca I - III.
 • Najstarsza zawodniczka i najstarszy zawodnik, którzy ukończą bieg, otrzymują Puchary - Seniorki i Seniora.
 • Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z terenu Gminy Przodkowo otrzymują puchary.

Od nagród przekraczających 760zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej ( art. 21 ust.1pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zawodnik odbierający nagrodę finansową powinien posiadać: PESEL, NIP oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.

VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 02.07.2013r.
na stronie www.pomorskisport.pl  oraz w dniu zawodów
tj. 07.007.2013r. w godz. 10.00–12.00

IX Sprawy finansowe

Opłata startowa wynosi:

 • 25 zł dla osób, które dokonały opłaty do dnia 02.07.2013r.
 • 40 zł dla osób, które dokonały zgłoszenia i wpłaty po 02.07.2013r.
 • 50 zł dla osób w dniu zawodów.

Opłat można dokonywać do dnia 02.07.2013r. na rachunek bankowy:

 Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

83-330 Żukowo, Gdyńska 1

Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby startującej oraz adres zamieszkania.  

·        W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 02.07. 2013 konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.

·        Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

·        Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu

 

X Uczestnictwo

 • w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów,

do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia 07.07.2013r.

 

 • zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,
 • każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 • każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 • pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XI Kaszuby Biegają

Ćwierćmaraton Szwajcarii Kaszubskiej  wchodzi w cykl biegów Kaszuby Biegają. Szczegóły www.pomorskisport.eu/kaszubybiegaja

XII Wydarzenia towarzyszące

Festyn z licznymi atrakcjami

XIII Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do wyścigu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;
2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;
3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;
4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;
5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;
6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;
7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;
8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;
9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);
10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;
11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;
12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;
13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

zgloszenie_biegu.png

Kalendarz imprez

Miejsce Data Dystans

Warszawa 01.10.2014 5 km
Katowice 05.10.2014 42,195 km
Swinoujście 05.10.2014 10 km
Warszawa 12.10.2014 10 km
Poznań 19.10.2014 10 km
Koszalin 25.10.2014 42,195 km
Kraków 26.10.2014 21,097 km
Łódź 11.11.2014 10 km
Stalowa Wola 11.11.2014 5 km
Warszawa 30.11.2014 25 km

Read more