Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij

> bieganie.pl > Imprezy

Ćwierćmaraton Szwajcarii Kaszubskiej - Kaszuby Biegają
07.07.2013
Miejsce:Przodkowo k.Gdańska, pomorskie
Dystans:11500 m
Organizator:
Info:
Kontakt:
Regulamin

ĆWIERĆMARATON

SZWAJCARII KASZUBSKIEJ

Przodkowo 07.07.2013r.


Regulamin
 

I Cel

1.      Popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu.

2.      Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu

3.      Poznanie pięknej Ziemi Przodkowskiej

II Organizator

 • Urząd Gminy Przodkowo
 • Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Kontakt: 

Dyrektor biegu: Henryk Miotk,  504 197 299

 e-mail: biuro@pomorskisport.eu

Kierownik biura zawodów: Radosław Cebela , 505 248 093

e-mail: biuro@pomorskisport.eu

 Oficjalna strona biegu www.pomorskisport.eu 

III Termin i miejsce biegu

 • 07.07.2013r. (niedziela),  godz. 12.30
 • Biuro zawodów:

Hala Sportowa Przodkowo, ul. Sportowa

IV Trasa biegu

1. Dystans biegu to 11500m

2. Na trasie umiejscowione będą 2  punkty z wodą w miejscowości Tokary (5km) oraz Czeczewo (7 km).

3.Szczegóły odnośnie trasy zawodów w załączniku

4. Trasa urozmaicona, nawierzchnia asfalt 9800m, nawierzchnia szuter 1950m.  Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.

 

 

V Klasyfikacja

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I - VI.
 • Kategorie:

K 2 (16-29 lat)   M 2 (16-29 lat)

K 3 (30-49 lat)    M 3 (30-49 lat)

K  (50 i więcej) M  (50 i więcej)

 • Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Gminy Przodkowo
 • Najstarsza zawodniczka i najstarszy zawodnik.

VI Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, za pomocą systemu chipów aktywnych. Zawodnik pobiera chip w biurze zawodów bezpłatnie i bez kaucji. Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Uwaga! Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

VII Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz chip. Po biegu organizator zapewnia pamiątkowy medal,  ciepły posiłek oraz napoje.

Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej, nie zostaną nagrodzeni w kategoriach wiekowych.

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn organizator przewiduje puchary za miejsca I - VI, nagrody finansowe za miejsca I - III.
 • Najstarsza zawodniczka i najstarszy zawodnik, którzy ukończą bieg, otrzymują Puchary - Seniorki i Seniora.
 • Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z terenu Gminy Przodkowo otrzymują puchary.

Od nagród przekraczających 760zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej ( art. 21 ust.1pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zawodnik odbierający nagrodę finansową powinien posiadać: PESEL, NIP oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.

VIII Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 02.07.2013r.
na stronie www.pomorskisport.pl  oraz w dniu zawodów
tj. 07.007.2013r. w godz. 10.00–12.00

IX Sprawy finansowe

Opłata startowa wynosi:

 • 25 zł dla osób, które dokonały opłaty do dnia 02.07.2013r.
 • 40 zł dla osób, które dokonały zgłoszenia i wpłaty po 02.07.2013r.
 • 50 zł dla osób w dniu zawodów.

Opłat można dokonywać do dnia 02.07.2013r. na rachunek bankowy:

 Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

83-330 Żukowo, Gdyńska 1

Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko osoby startującej oraz adres zamieszkania.  

·        W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 02.07. 2013 konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.

·        Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

·        Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu

 

X Uczestnictwo

 • w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów,

do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia, do dnia 07.07.2013r.

 

 • zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach,
 • każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 • każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu,
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 • pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XI Kaszuby Biegają

Ćwierćmaraton Szwajcarii Kaszubskiej  wchodzi w cykl biegów Kaszuby Biegają. Szczegóły www.pomorskisport.eu/kaszubybiegaja

XII Wydarzenia towarzyszące

Festyn z licznymi atrakcjami

XIII Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do wyścigu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;
2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;
3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;
4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;
5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;
6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora ;
7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;
8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;
9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);
10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;
11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;
12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;
13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

zgloszenie_biegu.png

Kalendarz imprez

Miejsce Data Dystans

Read more