Poniższy kalkulator strategii startowej pomoże ustalić tempo biegu na określonym dystansie. Dystans możesz wybrać z listy lub wpisać swój własny. Jak obliczyć swoje tempo biegu?

  1. Wybierz dystans lub wpisz własny
  2. Wpisz planowany czas przebiegnięcia podanego dystansu
  3. Wybierz strategię z 5 podanych
  4. Kliknij ‘Oblicz’
  5. Zakładane tempo poszczególnych kilometrów pokaże się poniżej formularza

Kalkulator strategii startowej

Dystans standardowy
Własny dystans [km | m]
Czas [h | m | s]
Strategia startowa

Najskuteczniejsze strategie Negative Split

Negative Split, czyli nie popełniaj błędu Tomasza Lisa