Poniższy kalkulator tempa biegu pomoże ustalić średnie tempo biegu na określonym dystansie. Dystans możesz wybrać z listy lub wpisać swój własny. Jak obliczyć swoje tempo biegu?

  1. Wybierz dystans lub wpisz własny
  2. Wpisz planowany czas przebiegnięcia podanego dystansu
  3. Kliknij 'Oblicz’
  4. Średnie tempo biegu pokaże się poniżej formularza

Kalkulator tempa biegu

Dystans standardowy
Własny dystans
Czas