ryzyko2
24 lipca 2021 Kuba Pawlak Zdrowie

Jak ryzykowne jest bieganie maratonów?


Biegi długodystansowe, w tym maratony, to aktywność wybierana corocznie przez miliony miłośników ruchu na całym świecie. Choć zdecydowana większość z nich nie odczuwa poważnych skutków zdrowotnych, to co jakiś czas świat obiegają tragiczne historie osób, które wskutek nagłych zdarzeń zdrowotnych nie dotarły do mety. Naukowcy z Francji przyjrzeli się liczbom, aby dowiedzieć się, jakie ryzyko wiąże się z bieganiem maratonów.

Podobnie jak w przypadku każdej aktywności fizycznej, tak w przypadku biegów długodystansowych, istnieje pewne ryzyko związane z uczestnictwem w takich zawodach. Czy to oznacza, że powinniśmy się martwić? Ostatnie badania francuskiej grupy naukowców pokazują jak niskie jest prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia zagrażającego naszemu życiu lub zdrowiu w trakcie biegu.

Wspomniana analiza obejmuje wszystkie zdarzenia śmiertelne lub zagrażające życiu, które miały miejsce podczas 46 maratonów, półmaratonów i innych biegów długodystansowych w rejonie Paryża w latach 2006-2016. Łącznie badania obejmują 1 073 722 biegaczy. Kwalifikacja zdarzeń określana była poprzez przegląd dokumentacji medycznej i wywiady z osobami, które przeżyły.

Z badań wynika, że na 100 000 biegaczy w badanej grupie jedynie u 3,35 wystąpiło zdarzenie zagrażające życiu. Były to odpowiednio 2,33 poważne zdarzenia sercowe (major cardiac events) oraz 1,02 wystąpienia wysiłkowego udaru cieplnego (exertional heat stroke).

W badanej grupie odnotowano jedynie 18 przypadków nagłego zatrzymania krążenia (1,67 na 100 000). Ważnym uzupełnieniem tych informacji jest fakt, ze aż jedna trzecia biegaczy, u których wystąpiły poważne zdarzenia sercowe na tle niedokrwienia mięśnia sercowego, już przed biegiem miała objawy związane z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem. Śmiertelność wszystkich wyżej wymienionych przypadków była niska i wyniosła 0,19 na 100 000 biegaczy.ryzyko3

Co ciekawe odnotowano również pewną korelacje między wystąpieniem powyższych zdarzeń, a zanieczyszczeniem powietrza. Występowały one częściej w przypadku wysokiego wskaźnika zanieczyszczenia – 6,78 na 100 000 vs 2,07 na 100 000.

Naukowcy przyjrzeli się też metaanalizie biegów długodystansowych obejmujących ponad 16 milionów biegaczy, gdzie również stwierdzili bardzo niski przypadek nagłego zatrzymania akcji serca i zgonu – odpowiednio 0,82 na 100 000 i 0,39 na 100 000.

Chociaż z powyższego wynika, że przypadki zagrażające życiu są bardzo rzadkie, kiedy już się zdarzają, mogą być dramatyczne w skutkach. Naukowcy jako jeden z wniosków swojej analizy podają, że najważniejsza jest świadomość biegaczy, co do objawów wskazujących na problemy z układem krążenia występujące jeszcze przed biegiem. Lepsze doinformowanie w tej kwestii mogłoby ich zdaniem zmniejszyć częstotliwość występowania nagłych zdarzeń na zawodach biegowych. Pewnym wskazaniem jest też branie pod uwagę zanieczyszczenia powietrza oraz temperatury jako czynników zwiększających ryzyko.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Kuba Pawlak Bieganie.pl
Kuba Pawlak

Naczelny szafiarz Bieganie.pl. Często ryzykuje karierę redaktora dla dodatkowych 15 minut drzemki. Mając na szali sportową formę i czipsy, zawsze wybiera paprykowe. Biega dla pięknych i wygodnych butów. Naczelny szafiarz na Instagramie