19 stycznia 2012 Redakcja Bieganie.pl Sprzęt

Wielka premiera buta PUMA FAAS 250 Trail


Wielka premiera buta PUMA FAAS 250 Trail

Przy tej okazji PUMA zaprasza do ZABAWY BIEGOWEJ w ZAKOPANEM

Zima w pełni… Wielu biegaczy spędza okres ferii w ZAKOPANEM. PUMA postanowiła zaproponować 27 i 29 stycznia ZABAWĘ BIEGOWĄ dla wszystkich miłośników biegania. ZABAWA będzie miała charakter biegu na orientację. Zapraszamy całe rodziny. Nie ma limitu wieku. Limit czasu na pokonanie ok. 15km trasy to 4 godziny.

+zoom
premiera puma

I.ORGANIZATOR
1. Organizatorem imprezy jest PUMA Polska.

II.CEL
1. Promocja biegania wśród mieszkańców Zakopanego i turystów.
2. Promocja Zakopanego jako miejsca przyjaznego dla miłośników wysiłku fizycznego.
3. Upowszechnianie biegania i marszo-biegów jako najprostszej formy ruchu.

III.TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się 27 stycznia (piątek) i 29 stycznia (niedziela).
2. Biegi rozpoczynają się o godz. 11:00. Zapisy w godzinach 10:00-11:00, ul. Krupówki 30.
3. Start i meta zlokalizowane są przy sklepie PUMA, Krupówki 30.
4. Długość trasy biegu wynosi ok. 15 km.
5. Limit czasu 4 godziny.
6. Pomiar czasu zostanie wykonany ręcznie.
7. ZABAWA BIEGOWA ma charakter biegu na orientację. Zawodnicy otrzymują mapkę z zaznaczonymi 4 punktami kontrolnymi. Na każdym punkcie do rozwiązania test z wiedzy o Zakopanem i marce PUMA. Za każdą błędną odpowiedź zawodnik otrzymuje 30 karnych sekund.
8. Bieg można pokonać rodzinnie. Za rodzinę uważa się przynajmniej 3 osoby, w tym minimum jedno dziecko poniżej 12 roku życia.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W ZABAWIE BIEGOWEJ może wziąć udział każdy. Osoby poniżej 18 roku życia startują na odpowiedzialność rodziców/opiekunów (druk do wypełnienia).
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w ZABAWIE BIEGOWEJ  muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić przy ul. Krupówki 30.
4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do ZABAWY BIEGOWEJ będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
6. Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. Start odbywa się na własną odpowiedzialność.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów w godzinach 10:00 – 10:50
2. Udział w biegu jest bezpłatny.
VI. PROGRAM, KLASYFIKACJE
10:00 – 10:50 – zapisy
11:00 – Start ZABAWY BIEGOWEJ.
16:00 – DEKORACJE i losowanie nagród.

Kategoria OPEN MĘŻCZYZN
Kategoria OPEN KOBIET
Kategoria rodzinna

VII. NAGRODY
1.    Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe.
2.    Zwycięzcy kategorii OPEN KOBIET i MĘŻCZYZN otrzymują buty PUMA FAAS 250 Trail.
3.    Losowanie nagród wśród wszystkich, którzy ukończyli ZABAWĘ BIEGOWĄ
4.    Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
6.    Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
7.    W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Możliwość komentowania została wyłączona.