27 maja 2015 Redakcja Bieganie.pl Sport

Ruszył program Running for All, czyli pomysł certyfikowania imprez biegowych


European Athletics na łamach swojej strony internetowej przedstawił informacje na temat programu Running for All. O czym mowa? O przedsięwzięciu, którego głównym celem jest certyfikowanie imprez biegowych organizowanych w całej Europie. 
O certyfikowaniu imprez od jakiegoś czasu wspominali przedstawiciele Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. PZLA, jako członek European Athletic miał na myśli plan wdrożenia w Polsce ogólnoeuropejskiego programu Running for All.
Co jest założeniem tego programu? Wobec dużej popularności biegania w całej Europie oraz rosnącej liczby imprez organizowanych na starym kontynencie European Athletic chce wprowadzić dla biegaczy bazę danych o tego typu zawodach i segregować je nadając im odpowiednie certyfikaty. Baza ma być dostępna na działającej już stronie www.european-running4all.org

Widząc jak szybko rośnie liczba osób biorących udział w imprezach biegowych, zauważamy potrzebę wprowadzenia systemu oceny organizacji poszczególnych zawodów – powiedział Svein Arne Hansen, prezydent European Athletics. – Każdy biegacz ma swoje powody, dla których startuje na zawodach. Każdy biegacz ma też swoje nadzieje i oczekiwania co do jakości i bezpieczeństwa organizowanych biegów. Organizatorzy starają się spełniać te oczekiwania, i chcą pokazać, że warto wziąć udział w ich wydarzeniach. 

Narzędziem, które ma być pomocne zarówno dla uczestników, jak i samych organizatorów ma być właśnie program Running for All oraz przyznawane przez EA certyfikaty.

Certyfikaty

Program zakłada przyznawanie europejskim biegom trzech różnych certyfikatów – niezależnie od typu biegu, dystansu czy frekwencji.

1_star_ea.png

1 gwiazdkę otrzymają imprezy z małą liczbą uczestników, które spełniają minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa zawodników.

3_star_ea.png

3 gwiazdki otrzymają imprezy z dużą liczbą uczestników gwarantujące dobry poziom bezpieczeństwa biegaczy i oferujących im zadowalający poziom organizacji.

5_star_ea.png

5 gwiazdek otrzymają imprezy z bardzo dużą liczbą uczestników gwarantujące kompleksowy poziom bezpieczeństwa uczestników i wysoki poziom organizacyjny.

Na jakiej podstawie przyznawane będą gwiazdki?

Przedstawiciele European Athletics oceniają biegi w 54 kategoriach, w tym m.in. pod kątem:

  • administracji i finansów,
  • trasy,
  • odpowiedzialności społecznej i w zakresie ochrony środowiska,
  • zabezpieczenia medycznego,
  • poziomu sportowego,
  • bezpieczeństwa,
  • organizacji,
  • pomiaru czasu,
Aby zapewnić wiarygodność i upewnić się, że dana impreza spełnia określone wymagania prowadzone będą konsultacje z uczestnikami biegów, organizatorami, krajowymi związkami lekkoatletycznymi oraz ekspertami.

Jak ubiegać się o certyfikat?

Kilka biegów otrzymało już pierwsze certyfikaty. Aby zgłosić swój bieg do programu należy zarejestrować się na stronie www.european-running4all.org. Tam wypełnić podstawowe informacje na temat organizowanej przez siebie imprezy i następnie odpowiedzieć na 54 pytania dotyczące organizacji zawodów (np. czy cała trasa jest zamknięta dla ruchu kołowego, czy numery startowe mają na odwrocie miejsce, gdzie uczestnicy mogą wpisać swoje informacje medyczne i dane kontaktowe, czy elektroniczny pomiar czasu obejmuje pomiar czasu netto i brutto itd.).

Wypełniony kwestionariusz zostanie przesłany do lokalnego związku lekkoatletycznego (w Polsce do PZLA). Ten sprawdzi przesłany wniosek, zweryfikuje wpisane informacje i w ciągu 30 dni podejmie decyzję o przyznaniu bądź nie certyfikatu.

Dla kogo ten jest ten projekt?

Beneficjentami projektu mają być przede wszystkim zawodnicy, choć program stworzony jest także dla organizatorów, federacji lekkoatletycznych, jak i samego European Athletics.

Korzyści dla biegaczy wydają się jasne. Za pomocą serwisu internetowego będą oni mogli sprawdzić, które biegi spełniają kryteria określone przez European Athletics. Informacja o przyznanym certyfikacie ma być dla zawodników gwarancją i pewnością, że dany bieg spełnia określone normy organizacji i bezpieczeństwa.

Biegacze dostaną też do dyspozycji serwis internetowy (w różnych językach, choć póki co nie ma w nim języka polskiego), który ma być potężnym bankiem informacji o imprezach biegowych w Europie.

Z punktu widzenia organizatorów certyfikaty powinny – według założeń EA – pomóc w kreowaniu wiarygodnego i pozytywnego wizerunku imprez wśród biegaczy, mediów, sponsorów itp. Ponadto mają odnieść prestiż zawodów i wzmocnić ich promocję.

W systemie monitorowania i przyznawania certyfikatów mają uczestniczyć krajowe federacje lekkoatletyczne. W Polsce rolę tę pełniłby Polski Związek Lekkiej Atletyki. Nad całością czuwałoby jednak stowarzyszenie European Athletics, dla którego celem jest to by stać się partnerem i autorytetem w dziedzinie masowych imprez biegowych.

Co sądzić o tym pomyślne? Na razie wiemy jedno – dla polskich organizatorów przebicie się przez kilkadziesiąt pytań zadanych w języku angielskim będzie trudne. Jeżeli więc EA i PZLA będą chciały zachęcić polskich organizatorów do ubiegania się po certyfikaty będą musiały dostosować swój serwis pod ich podstawowe wymagania.

Redakcja Bieganie
Redakcja Bieganie.pl