2 stycznia 2009 Redakcja Bieganie.pl Sport

Informacje podstawowe


– Start 4. Carrefour Półmaratonu Warszawskiego nastąpi o godzinie
10.00. Linia startu zostanie zamknięta po 15 minutach od strzału
startera.

– Trasa posiada atest PZLA i IAAF.

– Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
– Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 4 godziny.
– Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę będą
rozmieszczone w odstępach ok. 5 kilometrów. Na trasie znajdować się
będą trzy punkty odżywiania.

– Wszyscy zawodnicy startujący w 4. Carrefour Półmaratonie Warszawskim
muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w
następujących porach:

27 marca (piątek) w godzinach 16.00 – 22.00

28 marca (sobota) w godzinach 10.00 – 22.00

29 marca (niedziela) w godzinach 7.00 – 9.00

Adres Biura Zawodów: ul. Dobra 56/66 (budynek BUW).

– Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie internetowej www.maratonwarszawski.com oraz do 10 marca listownie na
kartach zgłoszenia 4. Carrefour Półmaratonu Warszawskiego (dopuszczalne
są kserokopie) na adres: ul. Walecznych 48 lok. 3, 03-916 Warszawa.


Opłaty startowe

4. CARREFOUR PÓŁMARATON WARSZAWSKI

4. Carrefour Półmaraton Warszawski – opłaty startowe. Zachęcamy
wszystkich zawodników do jak najwcześniejszego zapisywania się i
wnoszenia opłaty startowej. Po wpłynięciu opłaty przy nazwisku
zawodnika na liście startowej pojawi się jego numer startowy.

Terminy:

Data
Opłata*
do 28 lutego
2009
45
1- 26 marca 2009
55
Opłata w biurze zawodów (27 – 29 marca)
80 zł

Płatnośc przelewem bankowym:

Opłata startowa:

Odbiorca:
Fundacja Maraton
Warszawski
Adres:
ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa -Wesoła
Nr konta:
Bank BPH – 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
Tytuł wpłaty:
Opłata startowa półmaraton

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.