15 lipca 2013 Redakcja Bieganie.pl Sport

Bieg charytatywny dla Krzyśka


dla_krzyska.png


Bieg, którego celem jest wsparcie rehabilitacji Krzysztofa Janowskiego odbędzie się 4 sierpnia br. w Oławie.

Impreza organizowana przez Klub Biegacza „Harcownik” z Jelcza-Laskowic oraz Fundację Wroactiv, to wynik spontanicznej reakcji środowiska wrocławskich amatorów sportu na trudną sytuację, w której znalazł się ich kolega, biegacz.

Zawody sportowe, w których uczestnicy zamiast wpisowego, będą mogli wesprzeć rehabilitację Krzysztofa Janowskiego odbędą się w niedzielę 4 sierpnia br. Bieg zaplanowany jest na godz. 11.00. Start i meta usytuowane zostały przy ul. Bażantowej w Oławie.

Krzysztof Janowski znany jest w środowisku amatorów-biegaczy nie tylko za sprawą wyróżniających go w tym gronie wyników sportowych. Uczestnik pierwszej edycji, unikatowego w skali kraju, programu „I Ty Możesz Zostać Maratończykiem”, w ostatnich latach dał się poznać także jako wolontariusz przy organizacji biegów oraz współorganizator zawodów sportowych

27 maja br. Krzysztof, ojciec dwójki dzieci, doznał wylewu samoistnego krwiaka śródmózgowego płata czołowego prawego, w wyniku którego częściowo utracił władzę nad swoim ciałem. Czeka go długa i kosztowna rehabilitacja, na którą nie posiada środków finansowych. Wrocławscy biegacze postanowili, że nie pozostawią obojętni, na to, co wydarzyło się w życiu Krzysztofa. Stąd też inicjatywa sierpniowego biegu w Oławie.

* * *

BIEG i Marsz NW, DLA KRZYŚKA 
KB HARCOWNIK Jelcz-Laskowice 
REGULAMIN 
Oława, 04.08.2013 
Cele i założenia biegu
• Cel charytatywny, zbiórka funduszy na rehabilitację biegacza Krzysztofa Janowskiego 
• Popularyzacja biegania i marszów NW, jako najprostszych form rekreacji fizycznej 
• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
Organizatorzy 
• KB Harcownik Jelcz-Laskowice 
www.klub-biegacza.olawa.pl
• Fundacja WROACTIV
http://wroactiv.pl/
• Przyjaciele Krzyśka
Termin i miejsce 
• Impreza odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2013 roku (niedziela) w Oławie.
• Start o godz. 11:00. Start i meta zawodów przy ul. Bażantowej 
• Dystans ok. 6 km. Bieg przeprowadzony zostanie na trasie o nawierzchni szutrowej.
Trasa ”agrafka” po lesie przy ulicy Bażantowej. Trasa będzie oznaczona co 1 km. Na 3 
km ustawiony będzie punkt z wodą. 
Zasady uczestnictwa i zgłoszenia 
• Do udziału w zawodach mają prawo wszyscy, którzy do dnia 04 sierpnia ukończą 14 lat i zapiszą do biegu oraz zweryfikują w biurze zawodów do godziny 10:30.
• Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność. 
• Osoby w wieku 14-18 lat (które w dniu biegu tj. 04 sierpnia 2013 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów. 
• Zawodnicy podpisując kartę zgłoszeniową akceptują warunki niniejszego regulaminu. 
• Podczas weryfikacji konieczny jest dowód osobisty 
• Preferowane są zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez formularz
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=368 lub przesłane na adres e-mail: klikar@tlen.pl z podaniem takich danych jak: Imię Nazwisko, adres, miejscowość, nazwa klubu, data urodzenia. 
Wysokość opłat
Wpisowe: w całości przekazane zostanie na rehabilitację Krzyśka 
• cegiełka w wysokości co najmniej 10 zł 
• odpłatność wszystkich zawodników w biurze zawodów podczas weryfikacji ! ! !
Klasyfikacja końcowa 
• Prowadzona będzie klasyfikacja generalna z ręcznym pomiarem czasu. Wyniki zostaną opublikowane dzień po zawodach.
• Wyróżniania dla pierwszych 3 kobiet i 3 mężczyzn.• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg wezmą udział w losowaniu drobnych upominków.
Zasady finansowania 
• Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy. 
• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej. 
Postanowienia końcowe 
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 
• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej. 
• Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. 
• Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników podczas trwania imprezy. 
• Organizatorzy nie zapewniają depozytu, szatni, natrysków i toalet w trakcie trwania imprezy biegowej. 
• Uczestnicy imprezy proszeni są o przestrzeganie zasad obowiązujących w lasach zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991. 
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami biegu: 
Mateusz Markowski nr tel. 667-797-086, e-mail: dudi_mm@vp.pl 
Arkadiusz Tołłoczko nr tel. 608-161-920, e-mail: klikar@tlen.pl 

Możliwość komentowania została wyłączona.