NB 1080v12
 
26 listopada 2009 Redakcja Bieganie.pl Sport

5. Carrefour Półmaraton WarszawskiSzanowni Państwo,

Fundacja „Maraton Warszawski” zaprasza wszystkich biegaczy do udziału w piątej edycji Carrefour Półmaratonu Warszawskiego. Na stronie www.polmaratonwarszawski.pl został uruchomiony formularz zgłoszeniowy biegu, za pomocą którego można zgłaszać się do startu. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym na mecie zameldowało się 3942 zawodników i że w ten sposób został podtrzymany wskaźnik pięćdziesięcioprocentowego przyrostu frekwencji w stosunku do edycji z poprzedniego roku. Łatwo policzyć, że aby i w roku 2010 frekwencja przyrosła o 50% na mecie musi zameldować się 6 tysięcy biegaczy. Możliwe? To zależy tylko od Was…

Kilka informacji na temat organizacji samego biegu. Niezmieniona pozostaje trasa Carrefour Półmaratonu Warszawskiego. Tak jak przed rokiem, tak i teraz start i meta będą znajdować się na Krakowskim Przedmieściu przy Placu Zamkowym, a trasa będzie wiodła po obu stronach Wisły. Dla większego komfortu uczestników na trasie znajdą się cztery (a nie, jak dotychczas, trzy) punkty z napojami – Powerade i Kroplą Beskidu. Wzorem wrześniowego maratonu na starcie wszyscy zawodnicy zostaną przydzieleni do odpowiadających im aktualnym możliwościom sportowym strefom startowym, które zostaną określone już w momencie wypełniania formularza startowego. Po raz pierwszy stworzona zostanie możliwość odbioru numeru startowego na podstawie karty startowej, którą każdy zawodnik otrzyma na adres poczty elektronicznej (pod warunkiem podania w formularzu zgłoszeniowym swojego adresu email) i ktorą będzie mógł wydrukować samodzielnie w domu, dzięki czemu możliwy stanie się odbiór pakietu startowego nie tylko swojego, ale także w imieniu innego uczestnika biegu. Międzyczasy wszystkich uczestników półmaratonu będą mierzone co 5 kilometrów (dotychczas pomiar odbywał się tylko na dziesiątym kilometrze). Wprowadziliśmy też podział na kategorie wiekowe co 5 lat (dotychczas istniały przedziały 10-letnie), dzięki czemu każdy będzie miał szansę na wyższe miejsce w swojej grupie wiekowej. W formularzu zgłoszeniowym znalazła się też możliwość zamówienia dodatkowej koszulki biegowej firmy Adidas, która będzie nie tylko dodatkową pamiątką z biegu (obok tradycyjnej, bawełnianej koszulki, którą otrzymują wszyscy uczestnicy), ale i elementem stroju, który będzie można używać na treningach i zawodach.

Wymienione wyżej zmiany na pewno ucieszą biegaczy. Jest jednak jeszcze jedna istotna modyfikacja, która zapewne jest mniej radosna; mamy jednak nadzieję, że zostanie przyjęta przez zawodników ze zrozumieniem. Rosnące koszty organizacji biegu oraz coraz wyższe wymagania stawiane nam zarówno przez ich uczestników, obserwatorów, dziennikarzy (ale i przez nas samych) sprawiają, że Carrefour Półmaraton Warszawski mógł się dynamicznie rozwijać konieczne jest zapewnienie imprezie finansowania na odpowiednim poziomie. Środki zapewniane przez sponsorów w żaden sposób nie są w stanie pokryć całości kosztów organizacji imprezy (zwłaszcza, że sytuacja ekonomiczna skutecznie ograniczyła budżety firm). Dlatego podjęliśmy decyzję o zwiększeniu opłaty startowej, która wynosić będzie 80 złotych. Wiele osób zapewne uzna, że to dużo. Proszę jednak wziąć pod uwagę rzeczywiste koszty organizacyjne takiej imprezy jak półmaraton czy maraton: zapewnienie całej infrastruktury, sprzętu, zabezpieczeń, koszt produkcji medali, koszulek, koszt masażystów, wynajmu obiektu na biuro zawodów i wielu drobnych, niezauważalnych pozycji, które jednak kumulują się w sposób bezlitosny i w roku ubiegłym wyniosły łącznie ok. 350 tys. złotych, a w tym przekroczą 400 tysięcy. Dochodzą do tego koszty zmiany organizacji ruchu – ok. 100 tysięcy, koszty zapewnienia rywalizacji na odpowiednio wysokim poziomie – także ok. 100 tys., wreszcie koszt funkcjonowania biura organizacyjnego, które imprezę przygotowuje przez kilka miesięcy (to nie tylko wynagrodzenia, ale i koszty biurowe, komunikacyjne, księgowe, itp., które w skali jednego miesiąca przekraczają 20 tysięcy). W roku ubiegłym koszt półmaratonu zamknął się kwotą 700 tysięcy, w tym – przekroczy 800 tysięcy. Udział opłat startowych wnoszonych przez zawodników musi pokrywać większą niż do tej pory część tych kosztów – inaczej impreza nie tylko nie będzie się rozwijać, ale zacznie szybko tracić wyrobioną sobie przez kilka lat markę.

Dla porównania – udział w półmaratonach odbywających się w dwóch najbliższych nam historycznie i geograficznie stolicach: Pradze i Budapeszcie – to koszt odpowiednio 1000 koron (160 złotych) oraz 35 euro (150 złotych). Mamy nadzieję, że to porównanie uświadomi nam wszystkim, że wyższa opłata startowa nie jest wysoka, ale że dotychczasowa była po prostu bardzo niska.

Co uczestnicy imprezy otrzymają w zamian? Przede wszystkim – jeszcze lepiej zorganizowaną imprezę, którą będzie można pod względem jakości przyrównać do najlepszych biegów na kontynencie. Po drugie – doskonałą oprawę, na której niższy niż w ubiegłych latach poziom zwracali uwagę uczestnicy naszych imprez w roku 2009 (co jednak stanowiło właśnie następstwo dużych ograniczeń budżetowych, z jakimi mieliśmy do czynienia). W przyszłego roku podczas obu wiodących imprez zaplanowaliśmy zorganizowanie Marathon Music Festival – muzycznego święta przy trasie biegu, które przyciągnie do niej muzykę i kibiców. Żył będzie już nie tylko tunel, ale i wiele innych punktów. Po trzecie – wyższy poziom sportowy, który być może dla wielu uczestników nie ma znaczenia, ale który buduje prestiż imprezy, zainteresowanie nią mediów oraz stanowi magnes dla sporej grupy amatorów (nawet jeśli o tym nie wiedzą lub się do tego nie przyznają). Po czwarte wreszcie – pozwoli nam na zrealizowanie wielu drobiazgów, na które w minionych latach zwyczajnie brakowało środków (jak choćby wynajęcie hali sportowej, w której zawodnicy mogą bezpłatnie spędzić noc przed startem, czy przygotowanie dla nich ciepłego posiłku na mecie biegu); to znów są kolejne pozycje, które wynają się niezauważalne w tak wielkim z pozoru budżecie, ale dodane do siebie sprawiają, że z którychś z nich trzeba zrezygnować.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie do udziału w 5. Carrefour Półmaratonie Warszawskim. 28 marca 2010 Plac Zamkowy i Krakowskie Przedmieście znów wypełnią się tysiącami miłośników biegania. Chcemy, aby znów było nas o wiele więcej niż rok wcześniej. O szczegółach organizacyjnych będziemy informować w kolejnych mailingach oraz na stronie www.polmaratonwarszawski.pl.

Redakcja Bieganie
Redakcja Bieganie.pl