New Balance 1080v12
 
10 kwietnia 2013 Redakcja Bieganie.pl Lifestyle

Bieganie najpopularniejszą aktywnością wśród Polaków!


Bieganie stało się najbardziej popularną aktywnością fizyczną Polaków, tak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia, niezależny polski instytut badawczy.

IMG 6093

Popularność biegania wciąż rośnie. Na masowych biegach ulicznych padają rekordy frekwencji, uczestników takich zawodów liczy się już nie w setkach, a w tysiącach osób. W oparciu o taką samą skalę można liczyć także te osoby, które nie startują w zawodach, a po prostu biegają dla siebie, dla własnego zdrowia. 

Bieganie stało się modne, a niepodważalnym na to dowodem są wyniki badania Sponsoring Monitor 2012/2013, według których liczba osób biegających w ciągu ostatnich czterech lat zwiększyła się ponad trzykrotnie. Ten wzrost sprawił, że bieganie stało się najbardziej popularną aktywnością fizyczną uprawianą przez Polaków. Drugie miejsce zajmuje jazda na rowerze (dotychczasowy lider), natomiast trzecie gimnastyka i różne ćwiczenia sprawnościowe.

bieganie_podium.png
Opracowanie własne na podstawie badań ARC Rynek i Opinia,
Sponsoring Monitor 2012/ 2013, styczeń 2013

Wszystkie trzy dyscypliny są najpopularniejsze w grupie wiekowej między 15 a 34 rokiem życia, przy czym osoby najmłodsze (15-17 lat) najchętniej wybierają ćwiczenia sprawnościowe, osoby nieco starsze (18-24 lata) – bieganie, zaś osoby w wieku 25-34 lata – w równym stopniu bieganie i jazdę na rowerze. Pierwszą i trzecią w rankingu dyscyplinę sportową uprawiają w równym stopniu kobiety i mężczyźni, zaś jazdą na rowerze w większym stopniu zainteresowani są mężczyźni (65%).

Z naszego badania wynika, że w Polsce nastał prawdziwy boom na bieganie – świadczy o tym choćby 10% wzrost zainteresowania tą aktywnością w ciągu zaledwie roku. Popularność biegania na pewno w dużej mierze wynika z tego, że można uprawiać je wszędzie, bez specjalnego sprzętu, ograniczeń czasowych czy ograniczeń dotyczących miejsca. W naszym badaniu widoczne jest też wzmożone zainteresowanie imprezami sportowymi związanymi z bieganiem, w tym maratonami. To na pewno pozytywny trend, który być może w przyszłości przełoży się na wzrost liczby osób, które uprawiają sport – póki co jednak liczba ta od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie 30% – mówi Michał Piechocki z ARC Rynek i Opinia.

wzrost_popularnosci_biegania.png
Wzrost popularności biegania oraz gimnastyki i ćwiczeń sprawnościowych w ostatnich czterech latach (opracowanie własne na podstawie ARC Rynek i Opinia,
Sponsoring Monitor 2012/ 2013, styczeń 2013).

Badanie „Sponsoring Monitor 2012/2013” zostało przeprowadzone metodą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAPI) na reprezentatywnej próbie N=1808 mieszkańców Polski w wieku 15–65 lat. Próba badania miała charakter losowo-udziałowy i była reprezentatywna ze względu na typ miejscowości zamieszkania respondentów, alokację terytorialną w postaci województwa, płeć, wiek oraz wykształcenie.

Źródło: http://www.arc.com.pl/do_biegu_gotowi_start!-40999477-pl.html