New Balance 1080v12
 
25 lipca 2007 Redakcja Bieganie.pl Zdrowie

Morfologia Krwi


A123_524.jpg

Jeśli masz wątpliwości, co kryją za sobą oznaczenia w badaniu morfologicznym Twojej krwi i jakie są normy – zapoznaj się z poniższą Tabelką.

Badanie

Oznaczenie

Normy (dla osób dorosłych)

Interpretacja

Hematokryt

HCT

Kobiety: 37-47 %
Mężczyźni: 42-52 %

Wzrost poziomu hematokrytu może być spowodowany m.in. przebywaniem na dużych wysokościach

Hemoglobina

HGB, Hb

Kobiety:
11,5-16,0 g/dl (7,2-10,0 mmol/l)
Mężczyźni:
12,5-18,0 g/dl (7,8-11,3 mmol/l)

Obniżenie poziomu hemoglobiny jest na ogół spowodowane niedokrwistością i w stanach przewodnienia organizmu. Zwiększone stężenie hemoglobiny obserwuje się w nadkrwistościach i w zaburzeniach gospodarki wodno – elektrolitowej (odwodnienie).

Krwinki białe

WBC

4,0-10,8 x 109/l

Podwyższenie może być spowodowane przyczynami fizjologicznymi (wysoka temperatura otoczenia, opalanie się na słońcu, ciąża, wysiłek fizyczny, stres) Spadek ilości krwinek białych może być spowodowany przez niektóre choroby zakaźne, zwłaszcza wirusowe.

Bazocyty – Granulocyty zasadochłonne

BASO

0-0,2 x 109/l

Ich liczba zwiększa się w stanach alergicznych w przewlekłych stanach zapalnych przewodu pokarmowego, niedoczynności tarczycy. Wynik poniżej normy może się pojawić w ostrych infekcjach, nadczynności tarczycy, ostrym zapaleniu płuc, stresie.

Eozynocyty – Granulocyty kwasochłonne

EOS

0-0,45 x 109/l

Zwiększenie ich wartości wywołują choroby alergiczne, zakaźne, hematologiczne, astma oskrzelowa, a także katar sienny, jak też zażywanie leków (np. penicyliny). Przyczyną spadku ich liczby może być wysiłek fizyczny.

Neutrocyty – Granulocyty obojętnochłonne

NEUT

1,8-7,7 x 109/l

Ich zwiększenie obserwujemy po urazach, krwotokach, u palaczy oraz u kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Spadek liczby neutrocytów występuje w zakażeniach grzybiczych, wirusowych (grypa, różyczka).

Limfocyty

LYMPH

1,0-4,5 x 109/l

Ich liczba wzrasta w takich chorobach, jak odra, świnka, gruźlica, kiła, różyczka. Natomiast spadek może wywołać stosowanie kortykosterydów, a także ciężkie zakażenia wirusowe.

Monocyty

MONO

0-0,8 x 109/l

Wzrost ich liczby może być spowodowany: gruźlicą, kiłą. Przyczyną mniejszej liczby monocytów są np. infekcje, a także stosowanie glikosterydów.

Krwinki czerwone

RBC

Kobiety:
4,2-5,4 x 1012/l
Mężczyźni:
4,7-6,1 x 1012/l

Wzrost ich liczby – jest rzadko spotykaną chorobą. Przyczyną niedokrwistości jest niedobór żelaza lub inne przyczyny wtórne (ciąża, choroby nerek, nowotwory, choroby przewlekłe).

Płytki krwi – Trombocyty

PLT

130-450 x 109/l

Z nadpłytkowością (trombocytozą) mamy do czynienia po wysiłku fizycznym, w niedoborze żelaza, w ciąży. Zdarza się też tzw. nadpłytkowość samoistna. Częściej spotyka się małopłytkowość (trombocypenią) spowodowaną np. skutkami ubocznymi niektórych leków, niedoborami witaminy B12 lub kwasu foliowego, infekcjami.

Rozkład objętości krwinek czerwonych

RDW

11,5-14,5 %

Jego wartość wzrasta w niedokrwistości z niedoboru żelaza. Wzrost RDW można też zaobserwować po utracie krwi lub po leczeniu witaminą B12 lub/i kwasem foliowym.

Średnia objętość krwinek czerwonych

MCV, SOK

Kobiety:
81-99 fl
Mężczyźni:
80-94 fl

Wartość poniżej 80 fl świadczy o niedoborze żelaza. Natomiast wynik powyżej 110 fl może być związany z niedoborem witaminy B12 lub/i kwasu foliowego.

Średnia zawartość hemoglobiny

MCH

27-31 pg

Wzrost średniej zawartości hemoglobiny w krwince czerwonej może wystąpić w niedokrwistościach makrocytowych natomiast zmniejszenie średniej zawartości hemoglobiny może być spowodowany przez zaburzenia wodno-elektrolitowe typu przewodnienia hipotonicznego i niedokrwistości niedobarwliwe.

Średnie stężenie hemoglobiny

MCHC

33-37 g/dl

Wzrost MCHC może wystąpić w stanach hipertonicznego odwodnienia. Zmniejszenie MCHC może być spowodowane niedoborem żelaza.