2 stycznia 2013 Redakcja Bieganie.pl Zdrowie

Geny przyczyna choroby wieńcowej? Wcale nie…


krzysiek serce

Zarówno aktywność fizyczna jak i sprawność fizyczna są związane ze zmniejszeniem ryzyka choroby wieńcowej. Jednak czy mają na to wpływ geny?

Naukowcy z The American College of Sports Medicine przeprowadzili badania, których celem było ustalenie, które geny odpowiedzialne za sprawność fizyczną obniżają ryzyko choroby wieńcowej.
Przeprowadzono prospektywne badanie kohortowe wśród 23 tys. początkowo zdrowych kobiet w Badaniu Zdrowia Kobiet w Genome. Kobiety miały za zadanie wykonywać podobne ćwiczenia fizyczne przez cały czas badania. W czasie średnio 14 lat, było 320 zdarzeń choroby wieńcowej.
Zwiększona aktywność fizyczna była związana z niższym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca.
W tej dużej grupie kobiet geny związane z fizyczną aktywnością nie miały wpływu na ryzyko choroby wieńcowej. Wniosek z tego następujący: to nie geny a my sami jesteśmy odpowiedzialni za zmniejszenie ryzyka choroby wieńcowej.