New Balance 1080v12
 
22 czerwca 2012 Redakcja Bieganie.pl Zdrowie

Czy biegać w centrach miast narażając się na spaliny?


mouse running 540

To, że spaliny samochodowe wpływają negatywnie na ludzki organizm wydaje się dosyć oczywiste. Mogą powodować choroby układu oddechowego, astmę, zapalenie płuc – zostało to już wielokrotnie naukowo dowiedzione. Z tego powodu także nam, biegaczom bieganie w otoczeniu spalin nie wydaje się być dobre i zdroworozsądkowo wybieramy tereny leśne, parki, góry, ewentualnie kluby sportowe z bieżniami mechanicznymi.

Czasami nie mamy jednak wyjścia. Nie każdy ma w okolicach domu park, las, góry czy klub. Wielu (wiele) z nas musi jednak minimalizować czas poświęcany na nasze hobby myśląc o potrzebach innych członków rodzin. Dlatego wybieramy jednak bieganie po centrach miast, wśród spalin, do pracy, z pracy, nawet w przerwie w pracy akceptując ewentualne ryzyka zachorowań.

Na pocieszenie dla wszystkich tych, którzy biegają w takich właśnie warunkach chcemy przytoczyć ciekawe wyniki badań na myszach jakie się ostatnio ukazały. Tytuł badania: Przeciwzapalny efekt ćwiczeń aerobowych u myszy wystawionych na zanieczyszczenie powietrza. Okazało się, że długotrwały trening aerobowy daje ochronny efekt u myszy przed stanem
zapalnym płuc
wywołanym przez cząstki wydalane przez silnik Diesla. Autorzy badania wskazują oczywiście na potrzebę dokonania badań na ludziach ale bez wątpienia jest to dla biegaczy pozytywna informacja. Poniżej – tłumaczenie abstraktu artykułu:

Anti-inflammatory Effects of Aerobic Exercise in Mice Exposed to Air Pollution
Medicine & Science in Sports & Exercise:
July 2012 – Volume 44 – Issue 7 – p 1227–1234
doi: 10.1249/MSS.0b013e31824b2877
Basic Sciences

VIEIRA, RODOLFO DE PAULA TOLEDO, ALESSANDRA CHOQUETA; SILVA, LUCAS BOGAZ; ALMEIDA, FRANCINE MARIA; DAMACENO-RODRIGUES, NILSA REGINA; CALDINI, ELIA GARCIA4; SANTOS, ANGELA BATISTA GOMES; RIVERO, DOLORES HELENA; HIZUME, DEBORAH CAMARGO; LOPES, FERNANDA DEGOBBI TENÓRIO QUIRINO SANTOS; OLIVO, CLARICE ROSA; CASTRO-FARIA-NETO, HUGO CAIRE5; MARTINS, MILTON ARRUDA; SALDIVA, PAULO HILÁRIO NASCIMENTO; DOLHNIKOFF, MARISA

Cel: Ekspozycja na działanie cząstek wydalanych ze spalinami przez
silnik Diesla (DEP) skutkuje stanem zapalnym płuc. Regularne ćwiczenia
aerobowe polepszają stan w rozmaitych schorzeniach układu oddechowego. Jednakże, wpływ długotrwałego treningu aerobowego na odpowiedź układu oddechowego
poddanego działaniu cząstek wydalanych przez silnik Diesla, 
nie został jeszcze zbadany. Omawiane badanie sprawdza wpływ ćwiczeń
aerobowych na reakcje myszy wystawionych na działanie wspomnianych
cząstek w zakresie reakcji płuc dotyczących stanów zapalnych oraz
procesów utleniania.

Metody: Myszy szczepu BALB/c poddane zostały wysiłkowi aerobowemu pięć
razy w tygodniu przez okres 5 tygodni, jednocześnie wystawione zostały
na działanie cząstek DEP ( 3 mg·mL−1; 10 μL na jedną mysz). Następujące
czynniki zostały poddane analizie w płynie z płukania
oskrzelowo-płucnego: poziom wydychanego tlenku azotu, reaktywne formy
tlenu, liczba i zróżnicowanie komórek w tkankach, interleukina 6,
czynnik martwicy guza α. Ilość neutrofilów oraz stosunek ilości włókien
kolagenowych były badane w pogrubionym zrębie płuc. Ilość leukocytów
produkujących interleukiny IL-1β, chemoatraktanty keratynocytowe oraz
czynnik martwicy guza  α w pogrubionym zrębie płuc badane były z pomocą
immunohistochemii. Poziomy tych trzech wskaźników były również mierzone w
surowicy krwi.

Wyniki: Ćwiczenia aerobowe hamowały wywoływany przez cząstki DEP wzrost
poziomu reaktywnych form tlenu, wydychanego tlenku azotu, ilości komórek
razem i w podziale na rodzaje, poziomu interleukiny 6 oraz czynnika
martwicy guza α w płynie z płukania oskrzelowo-płucnego, poziomu
interleukiny 6, czynnika martwicy guza α oraz chemoatraktantów
keratynocytowych w osoczu, jak również ekspresji interleukiny IL-1β,
poziomu chemoatraktantów keratynocytowych oraz czynnika martwicy guza α w
pogrubionym zrębie płuc.

Wnioski: Doszliśmy do wniosku, iż długotrwały trening aerobowy daje
ochronny efekt u myszy przed stanem zapalnym płuc wywołanym przez cząstki
wydalane przez silnik Diesla. Nasze wyniki wskazują na potrzebę
dokonania badań na ludziach odnośnie reakcji płuc na ćwiczenia aerobowe
wykonywane regularnie w terenach zanieczyszczonych.