12 września 2007 Redakcja Bieganie.pl Trening

Fizjologia w pigułce cz.2 – Rodzaje włókien mięśniowych


Rodzaje włókien mięśniowych

Wyróżniamy dwa główne
typy włókien mięśniowych:

typ I wolnokurczliwe (ST)
typ II szybkokurczliwe (FT)

Ich skróty pochodzą od angielskich
słów "fast twich" co znaczy że mają dużą prędkość
skracania i "slow twich" co znaczy że mają małą prędkość
skracania.

Wśród włókien typu II można wyróżnić
kilka podtypów: IIa (czerwone), IIb (białe), IIc (forma
pośrednia między IIb i IIb).

mi____nie_d.jpg
Różnice w prędkości skracania
zarówno jednych jak i drugich włókien są głównie
wynikiem występowania w tych włóknach różnych form
ATP-azy miozynowej. ATP-aza to enzym który powoduje rozpad
ATP. Włókna ST mają formę wolną ATP-azy a włókna
FT formę szybką. W organizmie człowieka występują zarówno
włókna wolno jak i szybkokurczliwe a ich zawartość
procentowa determinuje to czy jesteśmy bardziej wytrzymali, szybcy
czy silni. Przewaga włókien wolnokurczliwych informuje o tym,
że jesteśmy bardziej wytrzymali. Natomiast przewaga włókien
szybkokurczliwych daje nam większe możliwości szybkościowo-siłowe.
Warte uwagi jest również to, iż poszczególne mięśnie
człowieka mają różne składy włókien.

Bibiliografia:

Podstawy Fizjologi wysiłku fizycznego z zarysem fizjologi człowieka pod redakcją Artura Jaskólskiego – Wrocław 2002


Możliwość komentowania została wyłączona.