13 lipca 2011 Redakcja Bieganie.pl Sport

Złote Kierpce Regulamin


REGULAMIN


I.Cel imprezy:

–  Popularyzacja biegów górskich w Polsce
–  Promocja miasta Szczyrk oraz walorów turystycznych Beskidu  Śląskiego
–  Popularyzacja zdrowego stylu życia w tym, biegania, jako najprostszej formy rekreacji

II.Organizator :
– Urząd Miasta Szczyrk
– Stowarzyszenie Ultra Beskid Sport

III.    Termin i miejsce zawodów.
31.07.2011 r. Szczyrk – Amfiteatr „Skalite” ul. Wypoczynkowa
Start godz. 11.00; biuro zawodów czynne w dniu imprezy od godz. 8.00

IV. Trasa biegu: 
Start: skocznia „Skalite”,
Trasa: alejka spacerowa nad Żylicą – szlak zielony – Hala Jaworzyńska – szlak czerwony Meta: szczyt Skrzycznego 1257 m n.p.m. Długość trasy: 7 km, przewyższenie: 763 m

VI. Kategorie:
Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.

Klasyfikacja w grupach wiekowych:

1. M1 –  mężczyźni   16-19lat            rocznik 1994 – 1991
2. M2 –  mężczyźni   20 – 29 lat         rocznik 1990  1981
3. M3 –  mężczyźni   30 – 39 lat       rocznik 1980  1971
4. M4 –  mężczyźni   40 – 49 lat       rocznik 1970  1961
5. M5 –  mężczyźni   50 – 59 lat        rocznik 1960  1951
6. M6 –  mężczyźni   60 i więcej lat    rocznik 1951 i powyżej
7. K1 –   kobiety       16-19lat              rocznik 1994 – 1991
8. K2 –   kobiety       20-34 lat             rocznik do 1976
8. K3 –  kobiety        35-49 lat             rocznik 1975 -1961
9. K4 –  kobiety        50 i powyżej       rocznik 1960 i powyżej
10.M7* – mężczyźni  powyżej 70-ciu lat (pod warunkiem udziału przynajmniej 3 zawodników)
VII.Opłata startowa, zapisy i uczestnictwo:

Zapisy
– przez internet (do 30 lipca do 15:00) (LINK TUTAJ)  – 30 zł. Opłata w dniu zawodów.
– w dniu zawodów – opłata 35 zł.

Warunkiem dopuszczenia do startu jest wniesienie opłaty startowej.

W biegu mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się zdolnością do biegu lub oświadczeniem własnym zgodnie z Dz. Ustaw Nr 101 poz. 1095 § 2 pkt 6. Dzieci i młodzież do lat 18-tu  pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach.

VIII.Nagrody:
1. Trzy pierwsze miejsca w kategorii generalnej – nagrody finansowe (bony) i  kierpce dla  zwycięzców.
2.  Trzy miejsca w poszczególnych grupach wiekowych kobiet i  mężczyzn – medale i  nagrody  rzeczowe.
3.  Każdy uczestnik biegu otrzymuje gorący posiłek i napoje oraz pamiątkowe góralskie skórzane kierpce.
4.  Pozostali nie nagrodzeni uczestnicy biegu biorą udział  w losowaniu nagród rzeczowych.
IX.Nordic Walking
Przed startem biegu zostanie rozegrany marsz nordic walking. Marsz wystartuje o godz. 10.30 i będzie prowadził ta samą trasa jak Bieg o Złote Kierpce. Na miejscu będzie możliwość wypożyczenia kijków (kaucja). Dla chętnych możliwość instruktażu z prawidłowej techniki marszu z kijkami prowadzony przez profesjonalnego instruktora.

Opłata startowa w dniu zawodów 15 zł.
Warunkiem dopuszczenia do startu jest wniesienie opłaty startowej.
W marszu mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się zdolnością do marszu lub oświadczeniem własnym zgodnie z Dz. Ustaw Nr 101 poz. 1095 § 2 pkt 6. Dzieci i młodzież do lat 18-tu –  pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach.

Nagrody:
1. Trzy pierwsze miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – puchary.
2. Każdy uczestnik marszu otrzymuje gorący posiłek i napoje.
3. Loteria fantowa, nagroda główna – rower górski.

Inne:
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
2.Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
3.Kontakt: Jarek Gniewek tel. 668 400 791 e-mail: jarkovsky@o2.pl
4.Więcej informacji na stronach internetowych: www.bieganie.pl, www.szczyrk.pl

Partnerzy Złotych Kierpc:

Możliwość komentowania została wyłączona.