25 stycznia 2013 Redakcja Bieganie.pl Sport

REGULAMIN


REGULAMIN

1. Wydawcą serwisu internetowego jest Bieganie.pl Adam Klein Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 278099,  NIP: 118-190-62-64 ("Wydawca"),

2. Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę serwisu internetowego zastrzeżone jest na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane na stronach serwisu internetowego Wydawcy. Zarówno serwis internetowy, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Korzystanie z serwisu Bieganie.pl, w szczególności dokonanie rejestracji, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. Korzystanie z serwisu Bieganie.pl jest bezpłatne. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Bieganie.pl niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.

4. Użytkownik może przeglądać zasoby serwisu Bieganie.pl, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu Bieganie.pl. Zamieszczenie określonych treści jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że jest uprawniony do ich zamieszczania oraz, że służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.
   
5. Zakazane jest dostarczanie/prezentowanie przez użytkowników w serwisie Bieganie.pl treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych w stosunku do innych użytkowników serwisu.

6. Dane i informacje zawarte w serwisie Bieganie.pl są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.

7. Wydawca nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania ani archiwizowania treści. Wydawca może usunąć treści lub zablokować do nich dostęp w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie. Z tego powodu Wydawca odradza umieszczanie treści w serwisie Bieganie.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści.

8. Serwis Bieganie.pl wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Cookies służą jedynie ułatwieniu korzystania z serwisu Bieganie.pl. Adresy IP, z jakich korzystają użytkownicy serwisu Bieganie.pl są rejestrowane i mogą być udostępniane odpowiednim, uprawnionym organom państwowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
9. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Wydawcy oraz jego partnerów handlowych może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu Bieganie.pl
  
10. Treści udostępniane są Państwu nieodpłatnie. Możemy udostępniać Państwu treści ze względu na współpracę z naszymi klientami – reklamodawcami, których materiały reklamowe prezentowane są na stronach naszych serwisów internetowych. Bez prezentowania Państwu reklam nie moglibyśmy finansować działalności naszych redakcji, a tym samym nie moglibyśmy Państwu udostępniać wysokiej jakości treści składających się na zawartość serwisu internetowego Wydawcy. Ze względu na powyższe, udostępnianie przez Wydawcę treści na stronie wydawanej przez niego serwisu internetowego, wiąże się z uprawnieniem Wydawcy do prezentowania Państwu reklam.

11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Bieganie.pl użytkownik
może zgłaszać na adres: redakcja@bieganie.pl. Odpowiedź na reklamację
zostanie udzielona w terminie 30 dni licząc od dnia jej złożenia poprzez
przesłanie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana
reklamacja. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio
w przypadku otrzymania przez Wydawcę reklamacji w formie
pisemnej.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Jako wydawcy portalu Bieganie.pl nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Cookies – Polityka bieganie.pl dotycząca Ciasteczek

Przez używanie Strony Bieganie.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Stron Bieganie.pl. Więcej….

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów internetowych Bieganie.pl przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.|

Linki do innych stron internetowych

Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na stronach serwisu internetowego Bieganie.pl linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

Możliwość komentowania została wyłączona.