new balance maraton
 
30 grudnia 2012 Redakcja Bieganie.pl Sport

Opis tras ścieżek biegowych


W wyniku przeprowadzonych rozmów ze środowiskami biegaczy przełajowych wytypowano 3 trasy biegowe ukształtowane w formie zamkniętych pętli (start i meta w tym samym miejscu). Ścieżki te znajdują się w trzech różnych miejscach Wawra: w Marysinie Wawerskim, Międzylesiu i Falenicy. Dzięki temu równomiernemu położeniu, różnej długości i trudności, każdy amator biegów znajdzie coś dla siebie.

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych ścieżek:

Marysin Mi dzylesie Falenica

I Ścieżka biegowa "Las Sobieskiego" przebiegająca jak sama nazwa wskazuje przez Las Sobieskiego w Marysinie Wawerskim to najkrótsza i najłatwiejsza trasa, przeznaczona dla początkujących biegaczy. Liczy ona 3,5 km i przebiega płaskimi, szerokimi leśnymi duktami zwanymi tu liniami. Trasa zaczyna się na parkingu przy ul. Kościuszkowców i biegnie Linią Klasztorną, aż do Linii Nieprzeciętej, następnie skręca w Linię Środkową, aby Linią Szlabanową połączyć się z powrotem z Linią Klasztorną. Na trasie zaprojektowano kilometraż w formie drewnianych ściętych na czole słupków z tabliczkami co 200 m w liczbie 17 szt. oraz tabliczki kierunkowe w liczbie 5 szt. Na parkingu przy ul. Kościuszkowców zaplanowano tablicę informacyjną z opisem i mapką ścieżki. Atrakcją ścieżki jest jej trasa biegnąca głównie przez stare dębowo-sosnowe lasy z rezerwatem "Las Sobieskiego" na czele. Trzeba jednak uważać, ponieważ trasa biegnie razem ze ścieżkami pieszymi i częściowo rowerowymi. Na szczęście jest dość szeroka i wszyscy powinni się zmieścić. Niedaleko przy leśniczówce Lasów Miejskich znajduje się przyrodnicza ścieżka edukacyjna, którą warto przy okazji odwiedzić.

Scie kibiegowe2

II Ścieżka biegowa "Międzylesie" rozpoczyna się na tyłach Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu". Następnie biegnie wzdłuż południowego ogrodzenia Centrum Zdrowia Dziecka drogą przy lesie, następnie skręca na południe do drogi nad Czarny Staw i biegnie nią ok. 1 km. Potem skręca w stronę ul. Wolęcińskiej by przed nią odbić na wschód, a następnie na północ do okolic Czarnego Stawu, później z powrotem na zachód, a następnie na północ i znów na zachód by dotrzeć do miejsca startu. Trasa liczy 5 km i jest poprowadzona po terenie płaskim z niewielkimi przewyższeniami i jest dość łatwa, choć dłuższa od poprzedniej. Przy Czarnym Stawie zaprojektowano małą ścieżkę zdrowia wyposażoną w równoważnię, słupki do slalomu i przeskakiwania oraz drążek do podciągania. Na trasie wyznaczono kilometraż w formie drewnianych ściętych na czole słupków z tabliczkami co 200 m w liczbie 25 szt. oraz tabliczki kierunkowe (11 szt.). Na początku trasy umieszczono zadaszenie turystyczne ze stołem i dwiema ławami i koszem na śmieci oraz tablicę informacyjną z opisem i mapką ścieżki. Trasa biegnie głównie przez drzewostany sosnowe, w różnym wieku, ale z dużym udziałem gatunków liściastych głównie dębów. Niedaleko znajduje się malowniczo położony Czarny Staw, gdzie można odpocząć na ławeczkach. 

cie kibiegowe

III Ścieżka biegowa "Falenica" położona jest przy ul. Przełęczy w Falenicy i liczy sobie 3,3 km. Biegnie trudną trasą poprzez wydmy, z licznymi podbiegami i zakrętami. Rozpoczyna i kończy się na skrzyżowaniu ulic Przełęczy i Kłodzkiej. Przeznaczona jest dla wytrawnych biegaczy przełajowych. Ze względu na skomplikowaną trasę jej przebieg przedstawiono dokładnie na załączonej mapce. Na początku ścieżki umieszczono 2 ławeczki oraz tablicę informacyjną z opisem i mapką ścieżki. Zaplanowano tam również ścieżkę zdrowia wyposażona w równoważnię, słupki do slalomu i przeskakiwania oraz drążek do podciągania. Na trasie wyznaczono kilometraż w liczbie 9 słupków (co kilometr przy 3-krotnej pętli) oraz tabliczki kierunkowe (4 szt.). Skomplikowany przebieg trasy oznakowano znakami malowanymi na drzewach oraz tabliczkami na słupkach. Malownicza wydma porośnięta borem sosnowym, z piaszczystym, otwartym wierzchołkiem sama w sobie stanowi nie lada atrakcję nie tylko dla biegaczy. Stanowi piękny przykład mazowieckiego krajobrazu w granicach miasta Warszawy.

scie kibiegowe1