29 sierpnia 2010 Redakcja Bieganie.pl Sport

NIKE Grid – czyli co działo się w warszawskim klubie POWIĘKSZENIE


W Warszawie odbyła się nietypowa niebiegowa impreza, promująca inną biegową imprezę. Wszystko odbywało się w atmosferze tajemnicy wejść można było tylko dzięki otrzymanemu wcześniej zaproszeniu. 

a nikegrid
Wejścia do Klubu Powiększenie pilnowali groźni panowie.
b nikegrid

Jak się okazało, chodzi o imprezę Nike Grid – czyli nowy pomysł Nike. Można powiedzieć, że bieg terenowy ulicami Warszawy. O samym biegu jeszcze napiszemy, szczegółowe zasady umieszczamy na końcu tekstu ale wszystkiego możecie dowiedzieć się ze strony: nikegrid.pl – zachęcamy do rejestracji. Teraz krótka relacja z wczorajszej imprezy.

c n

Wodzirejem był Kuba Wiśniewski, który przedstawił zasady miejskiej gry. Nike Grid rozpoczyna się 17 września 2010 r. o godz. 15:00 i trwa do 19 września 2010 r. do godz. 15:00.

f n
Do kluby przybyli młodzi ludzie, do tej grupy osób adresowana była impreza.
d n

Potem na scenie wystąpił zespół Molesta Ewenement który zapowiedział, że także weźmie udział w grze. Następnie towarzystwo udało się w głąb klubu oddawać się relaksowi i rozmowom.

e n
W trakcie występu Molesty

g n
Od lewej: Magda Wierzbicka, Damian Witkowski, Kuba Wiśniewski, Ola Szmigiel, Beata Chazan.

h n
Jakub Nowak i Emil Dobrowolski dyskutują o napojach izotonicznych.
i_n.jpg
Agnieszka Różycka (Nike). Mateusz i Matylda Damięccy, Piotr Sośnierz (Nike)
j n
Kuba Wiśniewski przeprowadza rozmowę z Anią Giżyńską (kiedyś Małkiewicz) i Mariuszem Giżyńskim

l n
Na zdjęciu od lewej; Mariusz Giżyński, Iwona Lewandowska, Ola Szmigiel, Beata Chazan, Michał Bernardelli, Agnieszka Witczak, Magda
Wierzbicka,
Damian Witkowski

m n
Mateusz Jasiński z prawej (forumowy RwJasiu) i Mateusz Kozłowski

o n
Mariusz Giżyński, Iwona Lewandowska, Michał Bernardelli, Mateusz Jasiński, Adam Klein, Damian Witkowski, Ola Szmigiel

k n
Jakub Nowak rozbiera Iwonę Lewandowską……

a co działo się potem…….

FORUM DYSKUSYJNE
A poniżej zasady Nike Grid:

1. Każdy uczestnik ma do wyboru 21 sektorów, oznaczonych symbolami S1 – S21, w których może biegać.

2. W każdym sektorze są wyselekcjonowane 4 budki telefoniczne firmy TP S.A. oznakowane dodatkowo grafiką z logo Nike Grid.

3. Gra polega na rejestracji biegów między wyselekcjowanymi, łącznie 84 budkami telefonicznymi firmy TP S.A., oznakowanymi dodatkowo grafiką i logo Nike Grid.

4. Spis wszystkich budek biorących udział w grze dostępny jest do pobrania na stronie www.nikegrid.pl.

5. Aby wziąć udział w grze należy zarejestrować się na stronie www.nikegrid.pl lub korzystając z aplikacji Facebook Connect, umieszczonej na www.nikegrid.pl

6. Rejestracja udziału w grze biegowej Nike Grid zostanie potwierdzona poprzez email przesłany na adres podany podczas rejestracji i sms, jeśli przy rejestracji Uczestnik poda numer telefonu komórkowego.

7. Każdy Uczestnik otrzymuje swój unikalny 4-cyfrowy kod identyfikacyjny służący do rejestracji rozpoczęcia i zakończenia biegu.

8. W celu rejestracji biegu należy dzwonić na bezpłatny numer 0 800 50 10 10 i postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez automat.

9. Rejestracja biegu oznacza bieg pomiędzy dwiema budkami telefonicznymi oznaczonymi grafiką i logo Nike Grid w jednym sektorze. W pierwszej budce należy zadzwonić pod numer 0 800 50 10 10 aby zarejestrować początek biegu a w drugiej dzwoniąc pod ten sam numer należy zarejestrować ukończenie biegu. Specjalna aplikacja identyfikuje obie budki, rejestrując bieg na konto danego Uczestnika gry i nalicza należne mu punkty.

10. Jeśli Uczestnik rozpocznie bieg w jednym sektorze a zakończy bieg w innym sektorze, bieg nie zostanie zaliczony.

11. Każdą trasę Uczestnik może pokonać dowolną ilość razy.

12. Im więcej Uczestnik zaliczy biegów tym osiągnie lepszy rezultat końcowy wyrażony w punktach.

13. Punkty naliczane są w zależności od pokonanej odległości – im większa odległość między 2 budkami tym większa jest naliczana ilość punktów.

14. Zasady naliczania punktów za odległość są do pobrania tutaj.

15. Dodatkowe punkty w grze biegowej Nike Grid przyznawane są za zdobycie Tarcz. Tarcze przypisane są do określonych budek telefonicznych, pory dnia oraz do określonych tras biegowych. Lista Tarcz oraz punktów za ich zdobycie dostępna jest na stronie www.nikegrid.pl oraz do pobrania tutaj.

16. Uczestnik może zdobyć maksymalnie 12 różnych Tarcz oraz 2 Wyróżnienia. Lista Tarcz i Wyróżnień oraz zasady naliczania punktów za ich zdobycie (dot. Tarcz, za Wyróżnienia punkty nie są przyznawane) jest dostępna na stronie www.nikegrid.pl oraz do pobrania tutaj.

17. Czas i tempo biegów nie są punktowane.

18. Wyniki Uczestników gry są rejestrowane w systemie on-line i publikowane na stronie www.nikegrid.pl z podziałem na sektory S1 – S21. Dodatkowo po prawidłowo zarejestrowanym biegu, Uczestnik otrzyma smsa z aktualną liczbą zdobytych punktów.

19. Dodatkowy ranking punktowy, decydujący o przyznaniu wyróżnienia Król i Królowa Miasta umieszczony jest na stronie głównej. Jest to ranking ogólny, bez podziału na sektory.

20. Uczestnik może biegać w każdym z 21 sektorów. Punkty zostaną przypisane do rankingu tego sektora w którym Uczestnik biegał. Oznacza to że punkty Uczestnika mogą pojawić się w maksymalnie 21 rankingach.

21. Każdy Uczestnik może sprawdzać aktualny stan swoich punktów na stronie www.nikegrid.pl, w swoim profilu oraz w rankingach poszczególnych sektorów (S-1 – S-21).

22. Po 48 godzinach gry wyłonionych zostanie 21 zwycięzców w poszczególnych sektorach.

23. Zwycięzcami będą Uczestnicy gry, którzy zgromadzą największą ilość punktów w danym sektorze.

24. Dodatkowo wyłonieni zostaną Król i Królowa Miasta – 2 osoby – mężczyzna i kobieta którzy indywidualnie zgromadzą największą ilość punktów w rankingu ogólnym, bez podziału na sektory.

Możliwość komentowania została wyłączona.