27 czerwca 2017 Redakcja Bieganie.pl Sport

Dokąd zmierza Trail? Raport ze spotkania komitetu wykonawczego ITRA


itrameeting 1400

Dokąd zmierza Trail? To jedno z głównych pytań, jakie stawia przed sobą ITRA – Inernational Trail Running Assosiation, w debacie na temat rozwoju dyscypliny sportu, jaką jest trail.

Stowarzyszenie powstało w 2013 roku z inicjatywy szerokiego grona członków społeczności związanej z biegami trailowymi po międzynarodowej konferencji w Courmayer we Włoszech w 2012 roku. To pierwsza międzynarodowa organizacja, która w tak szerokim kontekście zajmuje się kwestią biegów trailowych. Jej powstanie jest odpowiedzią na wzrastającą w zawrotnym tempie popularność trailu wśród biegaczy na całym świecie. Popularność ta wywołała potrzebę rozpoznania biegów trailowych jako oficjalnej dyscypliny lekkoatletycznej przez IAAF (International Assosiation of Athletic Federation), a co z tym związane stworzenia instytucji, która czuwałaby nad jej dalszym harmonijnym rozwojem.

Czym jest ITRA? Co wyróżnia ją spośród innych organizacji międzynarodowych związanych z społecznością biegową na świecie?

Organizacja powstała po to, by wspierać rozwój trailu. To jej główny cel statutowy. W dokumencie powołującym stowarzyszenie szczególnie podkreśla się znaczenie obecności przedstawicieli wszystkich środowisk związanych z światem biegowym w ramach jej struktur. ITRA zrzesza w swoich kręgach krajowe i międzynarodowe podmioty związane z bieganiem, zaczynając od reprezentacji biegaczy – elity, jak i amatorów, poprzez organizatorów biegów, przedstawicieli krajowych związków sportowych i organizacji światowych związanych z bieganiem, na mediach i przedstawicielach przedsiębiorstw kończąc. Najważniejszą rolą stowarzyszenia jest tworzenie ram dla wspólnego dialogu i współpracy nad przyszłością biegów trailowych na całym świecie. ITRA nie tylko zwraca uwagę na szanse, jakie daje rozwój tej dyscypliny sportu, ale równie uważnie przygląda się niepokojącym zjawiskom towarzyszącym temu wzrostowi.

Dziś obok IAU (International Assosiation of Ultrarunners) to oficjalnie mianowany przez IAAF organizator imprez rangi mistrzostw świata w biegach trailowych.

10 czerwca br. we włoskiej miejscowości Badia Prataglia odbyły się trailowe mistrzostwa świata. Zgromadzenie tak wielu osobistości świata trailu stało się też okazją do spotkania członków ITRA. W niedzielę 11 czerwca odbyło się drugie w historii spotkanie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia, na które zjechali krajowi reprezentacji wybrani w majowych wyborach. Spotkanie stanowiło podsumowanie pracy wykonanej w ciągu dwóch ostatnich lat. Obecna liczba wszystkich reprezentantów krajowych w ITRA wynosi 86 osób. Oprócz reprezentantów krajowych do udziału w spotkaniu oraz pracy w komisjach stowarzyszenia zaproszone zostały krajowe związki sportowe państw zrzeszonych w ITRA. Finalnie udział w spotkaniu wzięło 14 delegacji krajowych związków sportowych. Warto podkreślić, że po pierwszych wyborach w ITRA w 2015 roku liczba reprezentantów krajowych wynosiła 44 osoby. Wzrost liczby reprezentantów krajowych potwierdza rolę stowarzyszenia jako organizacji mającej realny wpływ na przyszłość trailu i, co najważniejsze, odzwierciedla też potrzebę wspólnej pracy nad jego przyszłością.

W tegorocznym spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego udział wzięli także polscy przedstawiciele:
– Piotr Bętkowski – delegat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
– Krzysztof Gajdziński – reprezentant organizatorów biegów,
– Katarzyna Melcer – reprezentant biegaczy.

Wśród biegaczy w Polsce ITRA kojarzona jest przede wszystkim z punktami kwalifikacyjnymi do międzynarodowych imprez biegowych oraz międzynarodowego rankingu oceniającego poziom sportowy zawodników (ITRA Performance Index). Tymczasem tworzenie rankingu to tylko część zadań, jakie realizuje organizacja. Idea powstania stowarzyszenia oparta została na kilku ważnych punktach, które od początku jej istnienia pozostają niezmienne w swoim brzmieniu:

1. Wspieranie rozwoju i promocja biegów trailowych jako dyscypliny sportowej
2. Promocja etyki sportowej opartej na charakterystycznych dla trailu wartościach
3. Przyczynianie się do poprawy jakości organizacji imprez trailowych oraz dbanie o bezpieczeństwo ich uczestników
4. Promowanie działań prewencyjnych związanych ze zdrowiem oraz przeciwdziałanie i zwalczanie praktyk stosowania dopingu
5. Dbanie o ochronę środowiska
6. Tworzenie swobodnej przestrzeni dialogu i wymiany poglądów wszystkim podmiotom związanym z trailem na arenie międzynarodowej
7. Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi
8. Współpraca w ramach imprez o charakterze mistrzostw świata, mistrzostw kontynentalnych, a także innych imprez, które wzmacniają rozpoznawalność dyscypliny i jej czołowych zawodników.

ITRA swoją pracę prowadzi w ramach 8 komisji, podzielonych na główne obszary swojej działalności:
– bezpieczeństwo,
– zdrowie,
– promocja, PR,
– jakość,
– ochrona środowiska,
– współpraca międzynarodowa,
– ranking ITRA.

itrahall

Zgromadzenie Ogólne – Badia Partalgia – 2017

Najważniejsze z wyzwań postawionych przed Komitetem Wykonawczym w tej kadencji:

1. Sposób organizacji imprez rangi mistrzostw świata

Wychodząc z założenia, że zawody trailowe na dystansie ok. 45-50 km to zupełnie inna charakterystyka wysiłku niż zmagania na trasie ok. 80-90km, debatowano nad wyborem właściwego formatu dla Mistrzostw Świata. Pojawił się m. in. pomysł corocznej przemienności dystansów oraz koncepcja dwóch tras podczas jednego wydarzenia (swoiste mistrzostwa na krótkim i długim dystansie).  Z organizacją mistrzostw świata wiąże się jeszcze kilka ważnych kwestii, którymi zajmować będzie się obecna kadencja organizacji.

Jak często organizować mistrzostwa? Każdego roku, zamiennie na dwóch dystansach jak odbywało się to do tej pory? Czy może co dwa lata, organizując w trakcie jednego wydarzenia dwa biegi mające rangę mistrzostw? W tych dyskusjach największą rolę odgrywać będzie głos biegaczy, którzy podczas spotkania we Włoszech podkreślali, że dwuletni cykl imprez podnosi rangę mistrzostw, daje czas reprezentacjom krajowym na to, by odpowiednio przygotować się do kolejnych jej edycji. Z perspektywy krajowych związków sportowych odpwiedzialnych za powołanie reprezentacji, również wprowadziłoby to znaczne ułatwienie. Chociażby w planowaniu startów kwalifikacyjnych do mistrzostw, ustalanych z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by dać czas na przygotowania i zaplanowanie startów zawodnikom elity, którzy w przeważającej większości wszystkich reprezentacji krajowych pozostają amatorami tego pięknego sportu!

2. Określenie kierunków rozwoju dla trailu jako dyscypliny sportowej we współpacy z IAAF oraz przedstawicielami instytucjonalnych reprezentacji krajowych.

Zdefiniowanie trailu i określenie jego miejsca wśród innych dyscyplin lekkoatletycznych.

Jedno z pytań kierowanych do Nas jako reprezentantów ITRA dotyczyło szans uczynienia z trailu dyscypliny olimpijskiej. Nie zabrakło też i takich podczas tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego. Pamiętajmy, że dla wszystkich instytucji trail to zupełnie nowa dyscyplina sportu, oficjalnie uznana przez IAAF dopiero w 2015 roku. Sporo wyzwań czeka ITRA w dążeniu do rozwoju tej dyscypliny sportu we współpracy z związkami krajowymi oraz IAAF. Są kraje w Europie, takie jak Francja i Hiszpania, gdzie biegi trailowe już od dawna cieszą się szeroką popularnością społeczności związanej z bieganiem. Bez wątpienia ma to odzwierciedlenie w zaangażowaniu związków sportowych w jej rozwój i realny wpływ tych działań ns poziom sportowy reprezentowany przez biegaczy. Trail na igrzyskach to odległa przyszłość tej dyscypliny sportu. Obecnie najważniejsze dla jej rozwoju są działania na poziomie krajowym oraz te podejmowane przez stowarzyszenie ITRA w ramach współpracy międzynarodowej.
Punkty ważne z perspektywy biegaczy i organizatorów biegów:

1. Rozwój ITRA Performance Index– międzynarodowego rankingu wyników biegaczy uczestniczących w imprezach pod szyldem ITRA – włączenie nowych zmiennych, mających ogromne znaczenie dla określenia punktacji tras biegów, które bezpośrednio przekładają się na punktację biegaczy (m.in. warunków pogodowych, wysokości nad poziomem morza, techniczności tras, zróżnicowania terenu).

2. Rozwój polityki ochrony zdrowia biegaczy uczestniczących w biegach trailowych. Rozwój programu QUARTZ – internetowego systemu tzw. kart zdrowia dla biegaczy, ogromnej bazy danych dla przyszłych analiz i rozwoju ochrony zdrowia, która ma na celu nie tylko przeciwdziałanie nielegalnemu dopingowi i rozwój idei „czystego sportu”, ale również rozwój badań dla działań prewencyjnych.

3. Rozwój polityki ochrony środowiska – dbałość o kwestie związane z ochroną środowiska. Stworzenie wytycznych w tym zakresie dla organizatorów biegów oraz biegaczy.

4. Współpraca międzynarodowa – w zakresie wyzwań związanych z rozwojem trailu. Szybki wzrost liczby biegaczy i biegów zrzeszonych w ITRA oraz związane z tym trudności w zarządzaniu i regulowaniu. Zauważenie braków jakościowych oraz problemów związanych z bezpieczeństwem podczas części imprez.

5. Edukacja organizatorów biegów oraz biegaczy w zakresie bezpieczeństwa, wsparcie działań na rzecz jego rozwoju jako priorytet dla pracy komisji bezpieczeństwa.

6. Praca nad systemem oceny ewaluacji biegów dla biegaczy – dająca realny wpływ uczestnikom na rozwój jakości imprez biegowych, w których uczestniczą.

Jednym z ważniejszych punktów agendy było głosowanie nad wyborem członków nowego Komitetu Wykonawczego, którzy wybierani są na czteroletnią kadencję. Ze względu na problemy techniczne w trakcie spotkania w Badia Partaglia głosowania odbyły się dopiero po Naszym powrocie do Polski.

Pod dwóch turach wyborów udało się wyłonić skład Komitetu Wykonawczego na kolejną kadencję. Wygląda on nastepująco:

Członkowie założyciele:
Jose Carlos SANTOS DOS MORAIS     POR
Michel POLETTI     FRA

Członkowie instytucjonalni, przedstawiciele federacji lekkoatletycznych:

Jose Antonio Martins FERNANDES     Confederação Brasileira de Atletismo
Michel HUERTAS     French Athletic Federation
Pablo VEGA     Real Federación Española de Atletismo
Piotr BETKOWSKI     Polish Athletics Federation
Richard BOLT     USA Track & Field
Tito TIBERTI     Federazione Italiana Di Atletica Leggera
Rui PINHO     Associação Trail Running Portugal
Daniel PEREZ GARRIDO     Confederación Atlética del Uruguay

Członkowie organizatorzy:
Cristina MURGIA     ITA
Enrico POLLINI     ITA
Mario LEAL     POR
Janet NG     HKG
Fernando GONZALEZ DIAZ     ESP
Alen PALISKA     CRO
Krzysztof GAJDZINSKI     POL
Michael DE HAAST     ZAF

Członkowie biegacze:

Gediminas GRINIUS     LTU
Nathalie MAUCLAIR     FRA
Sébastien CHAIGNEAU     FRA
Sidney TOGUMI     BRA

Szczegóły dotyczące wyników głosowania z obu rund, informację na temat kandydatów i oraz zasad ich wyboru.

W 23-osobowym Komitecie mamy aż dwóch reprezentantów Polski (Piotr Bętkowski oraz Krzysztof Gajdziński). Biorąc pod uwagę, jak duże znaczenie Komitet odgrywa w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków rozwoju biegów trailowych oraz kreowaniu przyszłości tej dyscypliny, to spore wyróżnienie dla naszego kraju.

Obecność naszej reprezentacji w ITRA jest szansą dla rozwoju organizacji polskich imprez biegowych w zakresie bezpieczeństwa oraz jakości. To również spora szansa na stworzenie lepszych warunków dla rozwoju polskich zawodników i poziomu sportowego naszej reprezentacji. Z tego też względu dodatkowo cieszy obecność przedstawiciela instytucji państwowej PZLA w Komitecie Wykonawczym ITRA.

Możliwość komentowania została wyłączona.