20 maja 2016 Redakcja Bieganie.pl Sport

Decyzja Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego ws. Biegu Rzeźnika


Informacja o tym, że Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego nie wyraziła zgody na to by tegoroczny Bieg Rzeźnika odbył się w dotychczasowym kształcie odbiła się szerokim echem w środowisku biegowym. Na jakiej podstawie Dyrekcja zdecydowała się na taką decyzję i kiedy otrzymał ją organizator? Te informacje staramy się przedstawić poniżej w oparciu o rozmowę z Dyrektorem BPN.

Całe zamieszanie zaczęło się od opublikowania informacji przez Mirosława Bienieckiego, dyrektora Biegu Rzeźnika na facebookowym profilu imprezy. Jej treść zamieszczamy poniżej.

Rzeźnicy i Rzeźniczki, miłośnicy Biegu Rzeźnika, przyjaciele

Z przykrością informuję, że po latach partnerskich układów z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym w tym roku nie otrzymaliśmy zgody na organizację Biegu Rzeźnika w takim kształcie jak dotychczas. Dzisiaj po południu otrzymaliśmy informację, że minister Andrzej Szweda-Lewandowski podtrzymał decyzję wice-dyrektora BdPN, pana Tomasza Winnickiego. Wygrały argumenty, że „turyści, którzy w tych dniach wyruszą na wędrówki górskie, oczekując spokoju i kontaktu z dziką przyrodą, będą zmuszeni wymijać się na wąskich ścieżkach z przebiegającymi lub przechodzącymi co chwilę zawodnikami co jest dla wielu nie do zaakceptowania. Poza tym (…) biegacze generalnie mniejszą uwagę zwracają na nawierzchnię szlaku i jego otoczenie (…) a opłata za bilety nie jest w stanie zrekompensować zniszczeń, jakich dokonują biegacze [w Parku]”. Zamiast biegać, Park zachęca turystów „do spokojnych wędrówek po wyznaczonych ścieżkach, zwiedzania poznawczego i edukacyjnego służącego obserwacji przyrody i kontemplacji naturalnych krajobrazów”.

Na szczęście Bieszczady to coś więcej niż Bieszczadzki Park Narodowy. Jutro opublikujemy zmienione trasy tegorocznych biegów (Rzeźnika Ultra, Rzeźnika na Raty i Rzeźnika/Rzeźnika HC. Rzeźniczek pozostaje bez zmian). Na pewno będą one równie atrakcyjne jak te, do których się przyzwyczailiśmy. Zadbamy także o to, żeby charakteryzował je podobny stopień trudności. Tyle. Myślałem, żeby nagrać ten komunikat w formie filmu, ale za bardzo mi się głos łamie, gdy o tym mówię.

Dziękujemy za pomoc wszystkim tym, którzy wstawili się za nami w Parku i u Ministra Środowiska. Z naszej strony zapewniamy, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, żebyście wyjechali z Bieszczad zmęczeni ale i zadowoleni z biegów, w których weźmiecie udział.

Z poważaniem
Mirosław Bieniecki

Oficjalnie problem pojawił się jednak wcześniej. Jak udało się nam dowiedzieć z rozmowy z dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Panem Leopoldem Bekieriem i co wynika także z Decyzji Dyrektora BPN z dnia 12 kwietnia, 2 marca Fundacja Bieg Rzeźnika, a więc organizator imprezy wysłał do Bieszczadzkiego Parku Narodowego wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie biegów: Bieg Rzeźnika Ultra dnia 22 maja, Bieg Rzeźnika na Raty dnia 24 maja i Bieg Rzeźnika dnia 27 maja. Wniosek był niepełny, w związku z czym organizator uzupełnił go uściślając warunki rozgrywania biegów na piśmie z dnia 14 marca 2016 r.

Wcześniej jednak, a więc nie mając oficjalnej zgody na organizację zawodów, Fundacja rozpoczęła przyjmowanie zapisów na biegi. Co więcej, jak możemy się dowiedzieć z Decyzji Dyrektora BPN, wniosek o przyznanie takowej zgody został przez organizatora złożony dopiero po zwróceniu uwagi przez pracownika Parku.

W międzyczasie, czyli 7 marca 2016 r. dyrektor Parku poinformował Mirosława Bienieckiego, że w związku z tym, że Bieg Rzeźnika z roku na rok się rozrasta i w coraz większym stopniu negatywnie oddziałuje na przyrodę, dyrektor nie wyda zgody na jego zorganizowanie bez uzyskania pozytywnej opinii ze strony Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

Na posiedzeniu, które odbyło się 8 kwietnia wspomniana Rada wydała opinię o tym by zakazać organizowania na terenie Parku Biegu Rzeźnika Ultra oraz Biegu Rzeźnika na Raty, natomiast Bieg Rzeźnika poprowadzić zmienioną trasą: czerwonym szklakiem przez Smerek, Połoninę Wetlińską, Brzegi Górne, Połoninę Caryńską do Ustrzyk Dolnych przy zmniejszonym limicie do 500 osób (250 zespołów). Decyzja ta została podjęta z uwzględnieniem trzech przesłanek: względów społecznych, uwarunkowania ochrony przyrody i aspektu ekonomicznego (uzasadnienie dostępne w dokumencie: Opinia Rady Naukowej BdPPN z dnia 8 kwietnia 2016 roku).

Ostatecznie wiemy, że w oparciu o opinię Rady Parku Dyrekcja zdecydowała się nie wydawać zgody na organizację Biegu Rzeźnika Ultra oraz wydać zgodę na organizację dwóch pozostałych biegów, jednak przy wprowadzeniu nowych limitów: 100 zawodników dla Biegu Rzeźnika na Raty i 500 dla Biegu Rzeźnika przy jednoczesnej zmianie trasy.

Dlaczego podobnych ograniczeń nie można było przeprowadzić w przypadku Biegu Rzeźnika Ultra? Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego Leopold Bekieri powiedział nam: – W ubiegłym roku zgodziliśmy się na przeprowadzenie Biegu Rzeźnika Ultra, bo nie chcieliśmy utrudniać życia organizatorom, mimo że byliśmy przeciwni jego organizacji. W tym roku pozytywnej decyzji o jego organizacji już nie ma.

Sprzeciw Dyrekcji wynika z Zarządzenia Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego z dnia 31 grudnia 2014 roku, które informuje, że szlaki turystyczne w Parku są udostępnione wyłącznie w porze dziennej.

Skrócony harmonogram wydarzeń

  • 3-30 listopada 2015 r. – przyjmowanie zgłoszeń na Bieg Rzeźnika,
  • 8 grudnia 2015 r. – losowanie miejsc na Bieg Rzeźnika,
  • 10 grudnia 2015 r. – początek zapisów na Bieg Rzeźnika Ultra i Bieg Rzeźnika na Raty,
  • 2 marca 2016 r. – Fundacja Bieg Rzeźnika wysyła do Bieszczadzkiego Parku Narodowego wniosek o zgodę na przeprowadzenie imprez,
  • 7 marca 2016 r. – Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego informuje Mirosława Bienieckiego, że decyzja o zgodzie na przeprowadzenie Biegu Rzeźnika będzie przyznana wyłącznie przy pozytywnej opinii ze strony Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego
  • 14 marca 2016 r. – Fundacja Bieg Rzeźnika wysyła poprawiony wniosek do Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
  • 8 kwietnia 2016 r. – Rada Naukowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego wydaje opinię o nie przyznaniu zgody na organizację Biegu Rzeźnika Ultra, nie przyznaniu zgody na organizację Biegu Rzeźnika na Raty i przyznaniu zgody na organizację Biegu Rzeźnika przy wprowadzeniu limitu uczestników do 500 osób i zmianie trasy,
  • 12 kwietnia 2016 r. – Decyzja Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego, zgodnie z którą nie ma zgody na organizację Biegu Rzeźnika Ultra, zaś Bieg Rzeźnika na Raty i Bieg Rzeźnika należy przeprowadzić przy wprowadzeniu limitu uczestników 100 osób dla pierwszego i 500 osób dla drugiego biegu.

Możliwość komentowania została wyłączona.