6 kwietnia 2018 Redakcja Bieganie.pl Sport

Czy startujesz w biegach przeszkodowych? Wyniki ankiety


Bieganie.pl jest bardzo mocno ukierunkowane na biegaczy, dlatego pytanie się na naszych łamach o powody startowania lub nie startowania w imprezach innych niż bieganie jest z góry skazane na pewne skrzywienie.

To jest widoczne w odpowiedziach do ankiety jaką kilka dni temu przeprowadziliśmy ogólnie mówiąc w sprawie „biegów przeszkodowych” – link do ankiety. Generalnie chodziło o to, jakie są powody, dla których jedni biegacze decydują się startować w biegach przeszkodowych podczas kiedy inni nie chcą. I jakie są zależności pomiędzy poziomem biegowym zawodników a skłonnością do udziału w tego typu imprezach? Czyli czy startujesz w biegach przeszkodowych? I jaki wpływ ma na Twoja decyzję Twój poziom sportowy?

Oto podsumowanie wyników:

Udział wzięło nieco ponad 400 zawodników.

ocrgraph
75% odpowiedziało, że NIE startuje w biegach przeszkodowych, 25% że startuje.

Daliśmy do wyboru kilka powodów, które zniechęcają Was do startu w tego typu imprezie. Oto najpopularniejsze:

– Nie rozumiem w jakim celu miałbym/miałabym to robić    41%
– Obawa przed kontuzją    37%
– Atmosfera tych biegów    11%
– Nie lubię się brudzić nie lubię błota    9%

Wśród innych powodów uczestnicy wymieniali także: wysoką cenę, zatory na przeszkodach, brak porównywalności wyników, ktoś trenuje wyczynowo i trener by się nie zgodził a ktoś inny miał to na podwórku.

Ale, żeby zrozumieć trochę lepiej decyzje, musimy wejść głębiej, trzeba jakoś podzielić zawodników w zależności od poziomu sportowego. Zrobiliśmy podział na trzy poziomy: szybki, średni, wolny. Ten podział jest oczywiście trochę sztuczny, ale jakieś kryteria trzeba było przyjąć. Najlepszy wynik z biegu płaskiego każdego zawodnika (lub zawodniczki) porównaliśmy z odpowiednim Rekordem Polski (od 1km do 10 km wzięliśmy rekordy z bieżni). Wynik każdego zawodnika otrzymał procentowy wskaźnik gdzie 100% to jest Rekord Polski. Uznaliśmy, że zawodnicy ze wskaźnikami wyższymi niż 70% (to odpowiada np 39:51 na 10k mężczyzn) będą “szybcy”, pomiędzy 50%-70% (55:47 – 39:51 na 10k) to będą zawodnicy “średni”, a wolniejsi niż 50% (55:47) to zawodnicy “wolni”.

Na 402 osoby:
45% to zawodnicy “szybcy”,
47% zawodnicy “średni”
6% zawodnicy “wolni”

Od razu widać bardzo mocne “skręcenie” naszych ankietowanych w kierunku zaawansowanego poziomu, ponad 45% to zawodnicy poniżej 40 minut na 10km, podczas kiedy mediana typowego biegu na 10km to okolice 55 minut. 11 % to kobiety, pozostali mężczyźni.

Czy startujesz w biegach przeszkodowych?

TAK, odpowiedziały 132 osoby, (na 402). Jeśli podzielimy na poziomy wygląda to tak:

Czy startujesz w biegach przeszkodowych

Szybki

Średni

Wolny

NIE

75%

64%

13%

TAK

25%

36%

87%

Aż 75% szybkich zawodników nie chce startować w biegach przeszkodowych, podczas kiedy 87% wolnych, chce. Oczywiście przy tak małej liczbie zawodników “wolnych” znaczenie tego wyniku nie ma dużej wagi, jednak patrząc na całość, widać dosyć wyraźną relację, że im szybszy zawodnik tym mniejsza szansa, że wystartuje w biegu przeszkodowym.

Jeśli startujesz – co Cię w tych biegach najbardziej pociąga?

Najczęstsze odpowiedzi:

Trudne wyzwania

33%

Super zabawa

24%

Atmosfera

17%

Rywalizacja

15%

Znudzenie biegami płaskimi

8%

Tutaj też wyraźnie widać różnice w grupach, bo Rywalizacja jest stosunkowo mało ważna dla zawodników średnich i wolnych, ale na równi ważności z Trudnymi wyzwaniami w przypadku zawodników szybkich.

Na pytanie:

Czy zajmowane miejsce jest dla Ciebie ważne:

…odpowiedzi były (w podziale na przedziały):

Szybki Średni Wolny

1

0%

21%

45%

2

9%

13%

20%

3

13%

34%

25%

4

22%

12%

10%

5

56%

19%

0%

1 – NIE, 5 – TAK

Ultra i górskie a przeszkody

W naszej ankiecie udział wzięło 187 biegaczy startujących w górach i 114 biegaczy startujących w ultra. Widać dosyć wyraźnie, że większym zainteresowaniem biegi przeszkodowe cieszą się wśród górali (34%).

Czy startujesz w biegach przeszkodowych

Górale

Ultrasi

NIE

66%

79%

TAK

34%

21%

Już jutro zapraszamy na wywiad z Jarkiem Bienieckim, twórcą Runmageddonu, który niczym uczestnik Familiady próbował przy okazji odgadnąć jakie były najbardziej popularne odpowiedzi.

Możliwość komentowania została wyłączona.