krzewina
20 października 2022 Redakcja Bieganie.pl Newsy

Oświadczenie Jakuba Krzewiny


Wczoraj pisaliśmy o zawieszeniu jednego z najlepszych polskich 400-metrowców Jakuba Krzewiny na 15 miesięcy przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie za 3 krotne naruszenie zasad podawania danych pobytowych. Zawodnik wydał oświadczenie w związku z powyższym faktem.

W oświadczeniu tym Jakub Krzewina przedstawił sytuacje, przez które został zdyskwalifikowany, które miały miejsce między 4.09.2020r. a 30.03.2021r. Zawodnik w tym czasie był objęty systemem ADAMS, w którym miał obowiązek wskazywać miejsce swojego pobytu w razie potencjalnej kontroli antydopingowej. Informacje te podaje się raz na kwartał, jednak można je również na bieżąco weryfikować (nie później niż 24h przed konkretną datą).

Pierwsza kontrowersyjna sytuacja miała miejsce 4.09.2020r., kiedy to zawodnik przechodził operację i nie zmienił miejsca pobytu. Odwiedzający go kontroler nie zastał go w miejscu podanym w systemie ADAMS. Druga sytuacja dotyczyła braku aktualizacji systemu przez zawodnika od stycznia 2021 spowodowany brakiem wiedzy o pozostaniu w systemie. Trzecia sytuacja to przedłużenie pobytu na obozie oraz brak zgłoszenia tego faktu w systemie, co spowodowało kolejny raz niezastaniem przez kontrolera zawodnika w podanym miejscu pobytu.

Druga opisana sytuacja, czyli niewpisanie danych pobytowych została potem anulowana przez 2 instancje przy panelu dyscyplinarnym POLADA ze względu na mało jasny przekaz informacji o tym obowiązku. Dzięki temu zawodnik mógł pojechać na Igrzyska Olimpijskie do Tokio, gdzie sztafeta z Krzewiną w składzie zajęła 5 miejsce.

Jak się dalej okazało 23.11.2021r. WADA (Światowa Agencja Antydopingowa) złożyła do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie odwołanie od decyzji POLADA. Po wielu przekładanych rozprawach ostateczna decyzja o 15-miesięcznym zawieszeniu zapadła 17.10.2022.

Pełne oświadczenie zawodnika tutaj.

Możliwość komentowania została wyłączona.