portrait women competing olympic games
9 maja 2024 Łukasz Telejko Newsy

Czy osobowość może mieć wpływ na styl biegania? Poznaj najnowsze badania naukowe!


Jak się okazuje, nasz typ osobowości może być powiązany ze stylem biegania. W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Cyrille Gindre, Aurélien Patoz, Bastiaana Breine i Thibault Lussiana, które zostało opublikowane w kwietniu 2024 roku, badacze pochylili się nad tym tematem i postanowili zbadać, czy cechy osobowości można powiązać ze zmiennymi biomechanicznymi charakteryzującymi różne style biegania.

Aby to zrobić, zaprosili do badania grupę 80-ciu biegaczy rekreacyjnych, którzy regularnie trenują. Znalazło się w niej 67 mężczyzn oraz 13 kobiet. Aby zapewnić wiarygodność przeprowadzonego badania, do udziału w nim zaproszono biegaczy o różnym doświadczeniu treningowym, którzy biegają  co najmniej godzinę tygodniowo i w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie mieli żadnych urazów układu mięśniowo-szkieletowego.

Wszystkim uczestnikom przeprowadzono testy psychologiczne Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), na podstawie których określono ich typy osobowości. Test ten jest powszechnym narzędziem psychometrycznym służącym do identyfikacji preferencji osobowościowych ludzi, który został opracowany przez Isabel Briggs Myers oraz jej matkę Katharine Cook Briggs i opiera się na teoriach Carla Gustava Junga dotyczących typów psychologicznych. Według ogólnych założeń MBTI zakłada, że różnice w zachowaniu ludzi wynikają z różnic w sposobie, w jaki używają swojego umysłu. Dzieli ludzi na 16 różnych typów osobowości na podstawie czterech dychotomii:

 1. Ekstrawersja (E) – Introwersja (I):
  Ekstrawersja (E) osoby ekstrawertyczne zyskują energię z interakcji z otoczeniem i ludźmi;
  – Introwersja (I) osoby introwertyczne czerpią energię z samotności i wewnętrznego świata.
 2. Odczuwanie (S) – Intuicja (N):
  – Odczuwanie (S, ang. sensing)­ osoby, które preferują obserwację, skupiają się na rzeczywistych, bieżących informacjach, zdobywanych przez zmysły;
  – Intuicja (N, ang. intuition) osoby intuicyjne polegają na intuicji, możliwościach i perspektywach.
 3. Myślenie (T) – Uczucie (F)
  Myślenie (T, ang. thinking)decyzje są podejmowane na podstawie logiki i obiektywnych kryteriów;
  – Uczucie (F, ang. feeling) decyzje są kierowane wartościami i subiektywnymi odczuciami.
 4. Osądzanie (J) – Postrzeganie (P)
  – Osądzanie (J, ang. judging) osoby, które preferują osądzanie, cenią sobie planowanie i organizację, dążą do zamknięcia spraw.
  – Postrzeganie (P, ang. perceiving) osoby postrzegane jako bardziej elastyczne i otwarte na zmiany oraz nowe informacje.

Na podstawie odpowiedzi udzielonych w testach MBTI, osoba jest klasyfikowana do jednego z 16 typów, który jest reprezentowany przez kombinację czterech liter odpowiadających wybranym preferencjom (np. INTP, ESFJ).

W badaniu „Mind to move: Differences in running biomechanics between sensing and intuition shod runners” oprócz wyżej wymienionego testu, uczestnicy trzy razy biegali po 50-metrowej bieżni z szybkościami, które kolejno wynosiły: 3,3 m/s, 4,2 m/s i 5 m/s. W tym czasie badacze oceniali takie zmienne jak: czas kontaktu z podłożem, czas lotu, częstotliwość kroków, stopień wysiłku, jaki musieli wkładać w bieg oraz to, czy ich styl biegania był postrzegany jako bardziej uziemiony, czy też bardziej sprężysty.

Po analizie testów zarówno psychologicznych, jak i tych wykonanych na bieżni, badacze doszli do następujących wniosków:

„Badanie eksploracyjne dostarcza przekonujących dowodów na to, że cechy osobowości, w szczególności odczuwanie i intuicja, są powiązane z odrębną biomechaniką biegu. Osoby zaklasyfikowane jako odczuwające wykazywały bardziej ugruntowany styl biegania, charakteryzujący się dłuższym czasem kontaktu z podłożem, krótszym czasem lotu w porównaniu z osobami intuicyjnymi. Z drugiej strony biegacze intuicyjni wykazywali bardziej dynamiczny i elastyczny styl biegania. Testy wykazały istotną różnicę  w czasie kontaktu z podłożem pomiędzy biegaczami działającymi na intuicję i odczuwającymi przy wszystkich prędkościach.  Zgodnie z definicją każdej kategorii podanej przez MBTI, osoby odczuwające mają tendencję do skupiania się na konkretnych faktach i rzeczywistości fizycznej, podczas gdy osoby intuicyjne kładą nacisk na abstrakcyjne koncepcje i wzorce informacji. Wyniki te sugerują, że biegacze posiadający cechy osobowości polegające na odczuwaniu i intuicji różnią się pod względem zdolności do wykorzystywania struktur kończyn dolnych jako sprężyn. Wydaje się, że biegacze intuicyjni w większym stopniu polegają na cyklu rozciągania i skracania, aby energetycznie zoptymalizować swój styl biegania, jednocześnie odczuwający optymalizują ekonomię biegu, promując większy pochył do przodu niż oscylacje pionowe. Badanie to podkreśla intrygującą zależność między cechami osobowości poszczególnych osób a preferowanymi przez nie wzorcami ruchowymi”.

Jednym z wniosków, który może się nasuwać po przeprowadzonym badaniu, jest to, żeby uświadomić sobie, jak wiele różnych czynników wpływa na naszą formę biegową. Dlatego w drodze po jak najlepsze rezultaty i życiową formę, należy wziąć pod uwagę wszystkie indywidualne czynniki i być świadomym, że nie wszystkie wskazówki od innych biegaczy sprawdzą się u ciebie. Badacze w ten sposób próbują jak najlepiej dopasować  plany treningowe, które zagwarantują większe postępy i lepsze wyniki.

Bądź na bieżąco
Powiadom o
guest
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Majki
Majki
8 dni temu

Błagam Was. Weźcie Wy się za trening. Dobrze ?

Żyd
Żyd
8 dni temu

Np. Żyd nie biega tylko prowadzi bank lub interesy , geszefty dla goja.
Bieganie zasadniczo szkodzi te nawet amatorskie ponieważ oni bardziej są coraz częściej ambitni niż tzw.zawodowcy.

Marta
Marta
6 dni temu

Zacznijmy od tego, że testy MBTI nie mają jakiejkolwiek wartości badawczej i są traktowane przez terapeutow na rowni z astrologia.