biebrzanski park narodowy
18 czerwca 2024 Łukasz Telejko Lifestyle

Województwo podlaskie z biegowej perspektywy. Poznaj przykłady niezwykłych szlaków biegowych!

Województwo podlaskie to region o niezwykłym bogactwie przyrodniczym i kulturowym, który jest idealny miejscem dla miłośników aktywnego wypoczynku, którzy chcą poznać unikatowe na skalę Polski, jak i całej Europy tereny przyrodnicze, do których należą m.in. puszcze, parki narodowe, czy doliny rzeczne, takie jak Biebrza oraz Narew. Jest to również obszar bogaty w tradycję, gdzie można podziwiać architekturę oraz wiele interesujących zabytków, w tym unikatowe cerkwie i kościoły, które odzwierciedlają religijną i kulturową różnorodność tego regionu. Także bez względu na to, czy interesują nas treningi biegowe w terenie, po leśnych ścieżkach, często w trudnych warunkach, czy też wybieramy płaskie, asfaltowe drogi, to województwo podlaskie „podaje gotowe rozwiązania” dla jednego i drugiego typu biegaczy.

Biegowe trasy w podlaskim

Województwo podlaskie położone jest na północno-wschodnim krańcu Polski i obejmuje obszar ponad 20 tysięcy km². Jego „stolicą” pozostaje Białystok,  a przez środek przepływa rzeka Narew. Jest to region wyjątkowy pod wieloma względami, oferujący bogatą ofertę dla turystów szukających zarówno wypoczynku, jak i  dla tych chcących aktywnie spędzać czas na poznawaniu unikalnej kultury oraz przyrody. Nie ma co ukrywać, że jest to obszar nasączony swego rodzaju tajemniczością, gdzie naprzemiennie przeplata się piękno przyrody i krajobrazów z licznymi zabytkami i miejscami, gdzie różne oblicza słowiańskości mieszają się z tradycjami żydowskimi oraz tatarskimi.

Co bardzo istotne, to na terenie tego województwa istnieją aż 4 parki narodowe, w tym najstarszy w Polsce: Białowieski Park Narodowy, a także ten o największej powierzchni, czyli Biebrzański Park Narodowy. Dwa pozostałe to wigierski i narwiański. Warto tutaj podkreślić walory Białowieskiego Parku Narodowego, który jest jednym z ostatnich, a zarazem największych pozostałości pierwotnej puszczy, jaka niegdyś pokrywała Europę – Puszczy Białowieskiej, która jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Symbolem tego regionu jest żubr, którego możemy podziwiać w jego naturalnym środowisku. Warto dodatkowo nadmienić, że na terenie tego województwa znajdują się również 3 parki krajobrazowe, 85 rezerwatów przyrody oraz ponad 2000 pomników przyrody.

wschod podlaskie 1435x760 1
Źródło visit.podlaskie.eu fot. Paweł Tadejko

Jednym ze sposobów, aby zobaczyć jak największą liczbę tych skarbów województwa podlaskiego, są wycieczki biegowe. Liczne, a zarazem malownicze szlaki turystyczne będą idealną propozycją miejsca, gdzie możemy przeprowadzić różne treningi biegowe, a przy okazji pozwiedzać ten skrawek Polski.

Puszcza Białowieska – „Wilczy Szlak”

Szlak zielony o długości około 11,5 km (w jedną stronę), który rozpoczyna się na skraju osady Zamosze i prowadzi przez malownicze obszary leśne północnej części Białowieskiego Parku Narodowego. Na trasie można podziwiać m.in. Uroczysko Głuszec z występującymi tu borami bagiennymi, ekspozycje leśnej kolejki wąskotorowej, ogromny głaz narzutowy, Uroczysko Wilczy Szlak, w pobliżu którego zlokalizowana jest ścieżka edukacyjna „Przez trzy zbiorowiska” oraz łąki nadrzeczne nad rzeką Narewka.

Puszcza Białowieska – Kraina Otwartych Okiennic

Jest to zielony szlak rowerowy o długości około 16 km, który obejmuje trzy miejscowości o unikatowej architekturze: Puchły, Soce i Trześcianka. Trasa prowadzi przez dolinę Narwi, nad rzekami Rudnia i Małynka i stanowi swoistą perłę architektury podlaskiej wsi. Wsie zachowały zabytkowy układ przestrzenny oraz tradycyjną architekturę. Drewniane domy charakteryzują się bogatą ornamentyką, nawiązującą do zdobnictwa stosowanego w rosyjskiej architekturze ludowej. Specyfiką zabudowań jest bogata dekoracja snycerska w formie barwnych okiennic, nad – i podokienników, narożników oraz dekoracyjnego oszalowania elewacji i szczytów.

zubry podlaskie
Źródło visit.podlaskie.eu fot. K. Borowik

Białowieża – „Miejscami Pamięci Narodowej”

Szlak czerwony o długości około 14 km, który rozpoczyna się w Białowieży i biegnie przez całą miejscowość (ul. Stoczek, ul. Tropinka, przez Park Dyrekcyjny, ul. Browska, ul. Wojciechówka). Fragmentami pokrywa się ze ścieżką edukacyjną „Krajobrazy Puszczy”.  Na dalszych etapach można podziwiać m.in. zabytkowy dworzec Białowieża Towarowa, gdzie obecnie znajduje się „Restauracja Carska”. Dalej prowadzi przez wsie Podolany I i II. Szlak stanowi pętlę i kończy się Białowieży, nieopodal miejsca startu. Na szlaku znajdują się miejsca martyrologii z okresu II wojny światowej oraz stara Żwirownia.

Biebrzański Park Narodowy – „Carska Droga”

Ze względu na podmokły charakter części dostępnych szlaków na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, które okresowo są bardzo trudne do przejścia, na trening biegowy idealnie nada się Carska Droga, która została zbudowana pod koniec XIX wieku jako trakt militarny. Sam nazwa zawężana jest do najciekawszego przyrodniczo i krajobrazowo odcinka tej trasy, który ma długość 34 km i rozciąga się między Strękową Górą a Osowcem-Twierdza. Na trasie można zaobserwować takie zwierzęta jak: łosie, jelenie, bobry, rysie i różne gatunki ptaków. Większa część traktu przebiega różnymi typami lasu – od podmokłych olsów do borów suchych. Na trasie można podziwiać również torfowiska (na wysokości Bagna Ławki). W sąsiedztwie drogi znajdują się także ścieżki edukacyjne m.in. „Długa Luka”, „Grobla Honczarowska”, „Barwik” i „Wokół Fortu IV TO”.

Biebrzanski Park Narodowy
Źródło visit.podlaskie.eu fot. Maciej Nowakowski

Wigierski Park Narodowy – Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego

Szlak o długości około 8 km, który łączy siedzibę Wigierskiego Parku Narodowego z miejscem działalności Alfreda Lityńskiego (wybitny hydrobiolog żyjący w latach 1880-1945, który kierował Stacją Hydrobiologiczną) w Starym Folwarku. Po drodze można podziwiać rozmaite zbiorowiska leśne, jezioro Wigry i Leszczewek. Na szlaku można zobaczyć m.in. starodrzewia świerkowe i świerkowo-sosnowe oraz torfowiska. W Leszczewku, nad brzegiem jeziora Wigry jest punkt widokowy na Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach.

Wigierski Park Narodowy – Pętla Krzywe-Leszczewo-Krzywe

Szlak o długości około 7 km zaczyna się i kończy przy siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Trasa prowadzi przez kompleks leśny, dookoła sucharów śródleśnych, czyli śródleśnych zbiorniki o przeważnie niewielkiej powierzchni oraz głębokości i prawie zawsze pozbawionych dopływów, oraz odpływów. Łączy się ze ścieżkami edukacyjnymi: „Las” i „Suchary”. Na trasie znajdują się dwa miejsca odpoczynku i platforma widokowa nad Sucharem IV.

Wigierski Park Narodowy – Jeziora

Ścieżka znajduje się w południowej części jeziora Wigry na Słupiu koło Gawrych Rudy, początek trasy zlokalizowany jest nad Zatoką Słupiańską koło półwyspu Łasocha. Trasa pozwala zapoznać się z historią terenu, jego geomorfologią oraz można z niej podziwiać 3 jeziora: Wigry, Suchar Wielki i Długie. Znajdują się tu tablice opisujące gatunki drzew, krzewów i zwierząt, które tu występują. Trasa przebiega m.in. przez drewniany pomost prowadzący przez torfowisko, a po drodze jest również  drewniana platforma widokowa, która umożliwia obserwację Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry.

65b241f69a057440764889
Źródło: bbpn.gov.pl/carska-droga

Narwiański Park Narodowy – szlaki rowerowe

Ze względu na to, że Narwiański Park Narodowy obejmuje głównie obszary podmokłe i bagienne, to na jego terenie nie ma typowych szlaków pieszych. Jednak biegacze mają możliwość podziwiania terenów tego parku, korzystając z tras rowerowych, które znajdują się na obrzeżach parku i w jego otulinie, i przebiegają po drogach żwirowych lub rzadko uczęszczanych asfaltowych. Można wybrać się na trening na fragment Podlaskiego Szlaku Bocianiego (szlak czerwony), który łączy Białowieski Park Narodowy z Narwiańskim i Biebrzańskim, a biegnie wzdłuż doliny Narewki, Narwi i Biebrzy  lub zdecydować się na Obwodnice Narwiańską (szlak niebieski), biegnący wokół Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, który zaczyna i kończy się w miejscowości Choroszcz.

Kanał Augustowski

Kanał Augustowski to bez wątpienia perełka Podlasia, którą warto odwiedzić i poznać nie tylko z perspektywy spływów kajakowych. Kanał Augustowski ma ponad 100 km długości, z czego znacząca większość, ponad 80% znajduje się na terenie Polski, a pozostała część na Białorusi. Jest to jeden z najważniejszych zabytków hydrotechnicznych w Polsce, jak również unikat na skalę Europejską. Na całej długości kanału można znaleźć liczne szlaki piesze oraz rowerowe, które idealnie nadadzą się jako trasy biegowych treningów. Przykładem może być np. szlak czarny szlak Mikaszówka – Rubcowo o długości około 38 km, który biegnie przez ciekawe miejsca historyczne i stanowiska biologiczne Puszczy Augustowskiej wzdłuż wschodniej części Kanału Augustowskiego. Po drodze m.in. schrony bojowe „linii Mołotowa”, zabudowania wiejskie, kapliczki i krzyże drewniane. Na trasie znajdują się m.in.  śluza Sosnówek, śluza Tartak, śluza Kudrynki  oraz śluza Kurzyniec.

Szlak „Wokół Jeziora Białego i Studzienicznego”

Pętla o długości około 25 km (oznaczana kolorem niebieskim), która prowadzi wokół Jeziora Białego i Jeziora Studzienicznego, które leżą na północ od Augustowa i stanowią część systemu hydrotechnicznego Kanału Augustowskiego. Trasa prowadzi głównie leśnymi drogami na brzegach jezior oraz fragmentem miasta Augustów. Atrakcją trasy są ładne widoki na jeziora, dwie śluzy Kanału Augustowskiego: Przewięź i Swoboda. Po drodze można podziwiać także  sanktuarium maryjne w Studzienicznej. Początek trasy znajduje się za mostkiem na rzece Klonownicy.

Supraśl – Bulwary im. Wiktora Wołkowa

Bulwary biegną wzdłuż rzeki Supraśl oraz Zelewu Zajma i są nieoficjalnie zwane, jako centrum Supraślu. To wspaniałe miejsce do spędzenia wolnego czasu i zarazem idealne miejsce na trening biegowy. Przy odrobinie szczęście podczas treningu można zaobserwować tutaj orlika krzykliwego, bielika, bobra oraz wychodzące na skraj lasu jelenie.

Ścieżka edukacyjna „Wokół jeziora Jaczno”

Trasa obejmuje około 7-kilometrowy szlak na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Ścieżka rozpoczyna się we wsi Smolniki przy punkcie widokowym „U Pana Tadeusza”, z panoramą na zespół jezior kleszczowieckich i prowadzi przez malowniczo położone tereny wokół jeziora Jaczno.

suwalski pk
Źródło visit.podlaskie.eu fot. Paweł Tadejko

Województwo podlaskie ze swoimi różnorodnymi krajobrazami i malowniczymi trasami stanowi idealne miejsce dla biegaczy na każdym poziomie zaawansowania. Niezależnie od tego, czy szukasz spokojnych leśnych ścieżek, wymagających tras w pagórkowatym terenie, czy asfaltowych ścieżek w największych miastach – województwo podlaskie ma wiele do zaoferowania. Liczba możliwych biegowych tras jest ogromna i każdy z pewnością znajdzie taką, która będzie mu odpowiadać zarówno pod względem walorów krajobrazowych, jak i warunków treningowych.

Ze względu na aż 4 parki narodowe, jak również parki krajobrazowe, więcej szlaków oraz tras z dokładnymi mapami można znaleźć na ich oficjalnych stronach. Po więcej informacji dotyczących turystyki w województwie podlaskim zapraszamy na stronę: visit.podlaskie.eu

Bądź na bieżąco
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Łukasz Telejko
Łukasz Telejko

Z wykształcenia dziennikarz i humanista, z zamiłowania biegacz amator. Biegacz od 2012 roku, przemierzający kilometry po asfaltach, łąkach i lasach, jednak najlepiej czuje się na górskich trasach. Prosto z biegania najchętniej „zbiega” na Ring wystawowy jako właściciel dwóch utytułowanych psów (jack russell terrier). Zbieranie kolejnych kilometrów na biegowych trasach i psich championatów kolejnych krajów - to jego sposób na życie.