7 kwietnia 2017 Redakcja Bieganie.pl Lifestyle

Wanda Panfil patronką ulicy w Tomaszowie Mazowieckim


Na zdjęciu, Wanda Panfil z grupą biegaczy z Tomaszowa, wnioskodawców nadania ulicy imienia Wandy Panfil


Jedyna polska mistrzyni świata w maratonie (Tokyo 1991) oraz zwyciężczyni prestiżowych maratonów w Bostonie, Nowym Jorku oraz Londynie jest pierwsza polską maratonką, która została uhonorowana w ten sposób. 

Obowiązująca tzw. ustawa dekomunizacyjna nakłada na samorządy zmianę m.in. nazw ulic, które symbolizują komunizm lub inny ustrój totalitarny. Zgodnie listą opublikowaną przez IPN w Tomaszowie Maz. były to ulice: Oskara Lange i Teodora Duracza. Niepodporządkowanie się jednostek samorządu przepisom ustawy oznaczałoby dokonanie zmian przez wojewodę. 
W Tomaszowie Maz. zmiana nazw odbyła się w drodze konsultacji społecznych podzielonych na dwa etapy. W pierwszym, wszyscy mieszkańcy miasta, mogli zgłaszać swoje propozycje. Wystarczyło wypełnić ankietę z propozycją dla danej ulicy wraz z krótkim uzasadnieniem. Grupa tomaszowskich biegaczy, trenująca pod okiem Wandy Panfil, złożyła wniosek o zmianę nazwy ulicy Oskara Lange na imię i nazwisko naszej jedynej mistrzyni świata w maratonie. 
8 lutego odbyło się posiedzenie zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic. Zespół dokonał weryfikacji nazw kierując się w szczególności zgodnością propozycji z tradycją i dziejami regionu lub narodu oraz polskimi regułami nazewniczymi lub cechami charakterystycznymi dla danej okolicy. W wyniku tego spotkania dla ulicy Oskara Lange wybrano 5 propozycji:
– Bogusława Drozdowskiego –  zmarłego w ubiegłym roku nauczyciela wychowania fizycznego  i twórcy łyżwiarstwa szybkiego w Tomaszowie Maz.,
– Henryka Sienkiewicza,
– Żołnierzy Wyklętych,
– Lotników Polskich,
– Wandy Panfil. 
W drugim etapie odbyło się głosowanie, w których mogli uczestniczyć mieszkańcy Tomaszowa Maz. Do akcji ponownie włączyli się autorzy wniosku, którzy prowadzili akcję społeczną polegająca na zbieraniu głosów na kandydaturę Wandy Panfil. W efekcie ich pracy zebrano ponad tysiąc głosów co pozwoliło na zwycięstwo naszej maratonce z przewagą ponad 400 głosów nad drugim miejscem – kandydaturą Bogusława Drozdowskiego. Teraz wybór dokonany przez mieszkańców miasta musi jeszcze zatwierdzić rada miasta. 

– Pani Wanda Panfil od początku swojej kariery była związana z Tomaszowem Maz. Mamy tą przyjemność, że obecnie jest naszą trenerką i uznaliśmy, że za swoje osiągnięcia powinna zostać uhonorowana w ten sposób. Wisła ma skocznie Adama Małysza, a my ulicę Wandy Panfil. Włożyliśmy w tą akcję dużo pracy, ale ogłoszenie wyników plebiscytu dało nam olbrzymią satysfakcję
– mówi Wojciech Jaskuła, biegacz z Tomaszowa i koordynator akcji. 
– Dziś bieganie jest bardzo popularne, ale chciałbym podkreślić, że Wanda Panfil to dwukrotna zwyciężczyni plebiscytu Przeglądu Sportowego na najpopularniejszego sportowca, a maraton to nie skoki narciarskie, z których transmisje odbywają się w każdy weekend. To świadczy o skali szacunku społecznym jakim cieszyła się nasza maratonka w okresie swojej aktywności zawodniczej – dodaje Wojciech Jaskuła. 
Zmiana nazw ulic nie pociąga za sobą wymiany dokumentów. Dokumenty będzie można wymienić wówczas, kiedy skończy się ich termin ważności. Również na mocy art. 5 ust. 1 i 2 ustawy wszelkie pisma, postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dot. ujawniania w księgach wieczystych, uwzględniania w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy, są wolne od opłat.

Możliwość komentowania została wyłączona.