new balance 880
 
9 marca 2015 Redakcja Bieganie.pl Lifestyle

Stypendia instruktorskie PZTri na AWFiS Gdańsk


Na mocy porozumienia z AWFiS Gdańsk Polski Związek Triathlonu ma możliwość przyznania jednego stypendium na kurs instruktorski w dyscyplinie triathlon, który odbywa się w okresie marzec-czerwiec 2015.

Herbalife Triathlon 2013 08 11 Gdynia 0744

Szczegóły dotyczące kursu znajdziecie na stronie: http://www.uceu.awf.gda.pl/index.php?id=830&items=10749

Stypendium zostanie przyznane w pierwszej kolejności trenerom nie posiadającym uprawnień w dyscyplinie triathlon, a posiadającym uprawnienia instruktorskie/trenerskie w dyscyplinach takich jak pływanie, kolarstwo lub lekka atletyka. Istotnym kryterium przyznawania stypendium będzie dotychczasowy dorobek trenerski w sporcie młodzieżowym i wyczynowym oraz zaangażowanie w rozwój triathlonu w swoim środowisku. W zależności od zaprezentowanego doświadczenia i dorobku trenerskiego oraz uprawnień posiadanych w innych dyscyplinach stypendysta zostanie może zostać zwolniony z części zajęć na kursie, a nawet poproszony o zaprezentowanie uzgodnionych wcześniej zagadnień merytorycznych pozostałym kursantom.
Zgłoszenia proszę kierować do Trenera Kadr Narodowych Tomasza Kowalskiego na adres tkowalski@triathlon.pl możliwie szybko (kurs rozpoczyna się 14.03, ale pierwszy zjazd będzie można w awaryjnych przypadkach zaliczyć eksternistycznie). W mailu proszę opisać:
  • dotychczasowy przebieg pracy trenerskiej,
  • dotychczasowe osiągnięcia w pracy trenerskiej,
  • posiadane uprawnienia instruktorskie/trenerskie,
  • dotychczasowe zaangażowanie w rozwój triathlonu,
  • plany zawodowe związane ze szkoleniem na najbliższe lata.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Polskiego Związku Triathlonu, a wybrany stypendysta zostanie poinformowany o decyzji drogą mailową.