13 maja 2016 Redakcja Bieganie.pl Lifestyle

Jak zmieniają się polscy biegacze?


Na to pytanie mają odpowiedzieć badania, które po raz drugi prowadzone są przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W zamyśle autorów tego projektu jest prowadzenie badań w cyklu dwuletnim, co pozwoli monitorować zmiany postaw i zachowań polskich biegaczy, a w szerszym ujęciu także analizować rozwój rynku biegowego w naszym kraju. Podobne badanie od lat prowadzone są w innych krajach, gdzie bieganie jest popularną formą spędzania wolnego czasu.
 
Zachęcamy wszystkich biegaczy do udziału w badaniach i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie znajdującej się pod następującym adresem:  

Badania prowadzone są w celach naukowych, nie mają charakteru komercyjnego, a ich wyniki będą powszechnie dostępne. W 2014 roku ankietę wypełniło 4406 biegaczy. 

Możliwość komentowania została wyłączona.