21 lipca 2019 Redakcja Bieganie.pl Zdrowie

Zbyt dużo biegania obniża libido – badania


Im dłuższy i cięższy trening, tym większy spadek libido, podają naukowcy z Uniwersytetu w Północnej Karolinie. Jeśli więc chcesz cieszyć się dobrym życiem seksualnym, nie przesadzaj z bieganiem!

Pomimo programów typu 500+ przyrost naturalny w Polsce wciąż jest ujemny. W 2018 roku liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o ok. 26 tysięcy. Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł -0,7. Z wyliczeń wynika, że w ciągu najbliższych 30 lat liczba mieszkańców naszego kraju spadnie o ponad 4,5 miliona.

Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest bezpłodność. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała zaburzenia płodności za jedną z najbardziej niepokojących chorób społecznych. Z danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wynika, że co roku problem ten dotyka 1,5 mln par, a w tym samym stopniu przyczyna może leżeć po stronie kobiet, jak i mężczyzn.

Jednym z czynników wpływających na bezpłodność u mężczyzn jest brak ochoty na seks, opisywany jako spadek libido. Dotyka on 16-18% populacji (choroba ta jest opisywana jako Male Hypoactive Sexual Desire Disorder).

Już od dawna mówi się, że kobiety poddane ciężkiemu treningowi mają zwiększone ryzyko rozwoju problemów z prawidłową menstruacją i tym samym mogą mieć kłopoty z zajściem w ciążę. Istnieją jednak dowody, że długotrwały, intensywny trening powoduje problemy także u mężczyzn. Są one związane m.in. ze spadkiem poziomu testosteronu i lutropiny (hormonu luteinizującego). Ich niski poziom może obniżać libido i płodność u mężczyzn.

Większa aktywność fizyczna powoduje oczywiście liczne korzyści, szczególnie u osób, które prowadzą siedzący tryb życia albo mają ogólnie bardzo niski poziom aktywności fizycznej. Regularne ćwiczenia podnoszą poziom testosteronu i libido. Jednak wiele artykułów popularnonaukowych sugeruje, że sporty wytrzymałościowe (takie jak bieg maratoński) mogą obniżać poziom testosteronu i libido. Przegląd dostępnej literatury w renomowanych czasopismach pokazuje jednakże, że kwestia libido u trenujących sporty wytrzymałościowe nie została systematycznie i empirycznie przebadana. Naukowcy z Uniwersytetu w Północnej Karolinie postanowili przebadać tę kwestię, a wyniki opublikowali w czasopiśmie naukowym Medicine & Science in Sports & Exercise.male.jpg Badania prowadzono od stycznia 2014 do stycznia 2015 r. Zaproszenie do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu wysłano do konkretnych klubów, narodowych organizacji sportowych, wydziałów sportu akademickiego i magazynów sportowych (udało się skontaktować z około 300 klubami/organizacjami).

W badaniach wzięło udział łącznie 1366 osób, spośród których 1077 zostało zakwalifikowanych do analiz statystycznych. Wszyscy oni wypełniali ankiety, podzielone na trzy części. Pierwsza określała potencjał do wzięcia udziału w badaniu (status medyczny, cechy fizyczne i status demograficzny). Druga część skupiała się na zwyczajach treningowych i historii regularnych treningów (czyli np. liczba dni treningowych w tygodniu), intensywności treningów, czasu ich trwania, zaangażowania w trening, udziału w zawodach, lat regularnego treningu, kontuzji, stosowania taperingu, przetrenowania, celu treningu i charakteru wykonywanej pracy. Trzecia część ankiet zawierała pytania o libido, takie jak aktywność seksualna, poziom pobudzenia, ochotę na seks, atrakcyjność, fantazje, apetyt, spełnienie, potrzebę intymności oraz kwestie mogące powodować bezpłodność lub „zakłócacze” (np. kontuzje lub już posiadane dzieci). Następnie stworzono trzy kategorie libido (niskie, normalne i wysokie). Wypełnione ankiety były jeszcze zrecenzowane przez fizjologa i specjalistę od bezpłodności, którzy nie byli związani z badaniami. Mieli oni potwierdzić słuszność i wybór poruszanych w pytaniach kwestii.

Wyniki potwierdziły przypuszczenia naukowców. Jeśli trening przekroczył pewną granicę, libido spadało. Przeglądając dokładniej wyniki, wiek, intensywność treningu i jego czas trwania w ciągu tygodnia były znaczące (p<0,02) w analizie jednoczynnikowej w połączeniu z libido. Następnie wyniki były włączone w analizę wieloczynnikową. Wykazała ona, że intensywność treningu (p<0,0001) i czas jego trwania (p<0,002) miały największy związek z libido. Uczestnicy z mniejszą ilością treningu mieli tym samym wyższe libido. Wynika z tego, że długotrwały i intensywny trening ma wpływ na spadek libido u mężczyzn.

Jako jeden z powodów naukowcy podają zmęczenie psychiczne, popadanie w swoisty letarg i brak regeneracji. Zaburzenia libido są również jednym z objawów przetrenowania. Pojawia się oczywiście pytanie, jak określić, kiedy tego treningu jest już za dużo. Autorzy nie podają konkretnych liczb, jak również tego, kiedy obniżenie libido wymaga interwencji. Obie te kwestie są bowiem odmienne u różnych osób. Każdy powinien więc sam obserwować, kiedy pojawia się problem i ewentualnie reagować.

Naukowcy wskazują także, że lekarze, którzy zajmują się pacjentami z zaburzeniami popędu i płodności powinni zwrócić uwagę na ilość treningu, ponieważ może to być potencjalnym czynnikiem komplikującym starania o dziecka. Warto czasem nieco skrócić planowane w ciągu tygodnia treningi nawet po to, by starczyło nam czasu na inne przyjemności. Umiar na treningu może więc nie tylko uratować nas od przetrenowania, ale też niwelować ujemny przyrost naturalny w Polsce…


Źródła:
Endurance Exercise Training and Male Sexual Libido. HACKNEY ANTHONY; LANE AMY; REGISTER-MIHALIK JOHNA; O’LEARY COLIN. Medicine & Science in Sports & Exercise: July 2017 – Volume 49 – Issue 7 – p 1383–1388 doi: 10.1249/MSS.0000000000001235 APPLIED SCIENCES
Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII. Główny Urząd Statystyczny.

Możliwość komentowania została wyłączona.