19 lipca 2007 Redakcja Bieganie.pl Trening

Gelindo Bordin – Trening do Mistrzostw Świata 1991


bordin seoul
Gelindo Bordin, Seoul, foto: Olympic.org


Trening do Mistrzostw Świata w LA w Tokio z
1991 roku


Punkt startowy to docelowe tempo
maratońskie 3:01 min/km. To jest tempo na: 2:07:16. Objętość to 280 km/tydz.


Aby poprawić wydolność tlenową, Gelindo
biegał szybkie wytrzymałościowe odcinki od 12 do 16 km po 2:56 oraz
interwałowo 3 x 7 km.
Odcinki 7 km
biegane były w 2:59 pierwszy, 2:58 drugi i 2:55 trzeci. Pomiędzy 7 km odcinkami był 1 km przerwy w tempie 3:10. To
oznacza, że te treningi były biegane nieco powyżej docelowego tempa
maratońskiego.


Zakres mleczanu w jakim była trenowana
wydolność tlenowa to od 2,5 do 3,5 mmol/litr. Giggliotti przeciwny jest bieganiu
przez maratończyków treningów na których osiągają wysokie stężenia mleczanu bo
nie uważa, że są właściwe dla treningu maratońskiego.


Cykl ukierunkowany na objętości podzielony był
w następujący sposób:

85% objętości – poniżej 2 mmol

10% objętości pomiędzy 2 i 4 mmol

5% objętości powyżej 4 mmol


Cykl ukierunkowany na intensywność
podzielony był w następujący sposób:

75% objętości – poniżej 2 mmol

15% objętości pomiędzy 2 i 4 mmol

5% objętości powyżej 4 mmol


(*** ze względu na prawdopodobny błąd w
materiałach wartości nie sumują się do 100%, ale jeśli redakcja dotrze do
samego Luciana Gigliottiego, to poprawimy)


Bordin biegał długie biegi stosunkowo
szybko. W treningu o łącznym czasie trwania 2:30, pierwsza godzina była w
tempie 3:30, druga 3:20 i ostanie 30 minut po 3:10. Łączny dystans to 46 km. Gigliotti przeciwny
jest idei długich, powolnych biegów.


Gelindo krótki trening interwałowy robił
zawsze na szosie (ze względu na wrażliwe ścięgna Achillesa starał się omijać
bieżnię) w formie minutowych odcinków: 10 x 1 minuta z przerwa 1 minuta lub 10
x 1,5 minuty z przerwą 1,5 minuty. Tabela pokazuje specyficzny trening Gelindo
z 1991 roku. W okresach treningów wysokościowych (2400 mnpm) intensywność
biegów wytrzymałościowych jest obniżona z 2:58 do 3:08.


W trakcie okresów wysokościowych nacisk
położony był na objętość. Na poziomie morza na intensywność, z wyłączeniem
ostatniego tygodnia.

Czerwiec – Sierpień 1991

Okres

Cele
treningowe

Km/tydzień

Lokalizacja

3-4 tyg

Zwiększenie objętości, poprawa wydolności tlenowej.

240 – 260

Góry

3 tyg

Poprawa wytrzymałości w specyficznym
tempie maratońskim

220 – 240

Poziom morza

3,5 tyg

Kolejne zwiększenie objętości, poprawa
wydolności tlenowej i specyficznej wytrzymałości

260 – 280

Góry

2,5 tyg

Osiągniecie szczytowej formy

220 – 260

Poziom morza, poza ostatnim tygodniem


Niestety, trening ten nie przyniósł Gelindo
sukcesu. 1 września 1991 ukończył maraton na Mistrzostwach Świata w Tokio na
ósmej pozycji z czasem 2:17:03 (czwarte miejsce zajął wtedy Jan Huruk z 2:15:47).


Miał wtedy 32 lata, wycofał się rok później,
kiedy zszedł z trasy maratonu w Barcelonie.