New Balance 1080v12
 
17 września 2007 Redakcja Bieganie.pl Trening

Fizjologia w pigułce cz.3 – Skurcz mięśnia


Mechanizm skurczu mięsnia

Działanie mięśni szkieletowych
polega na wytwarzaniu siły, która może być rozwinięta
dopiero po otrzymaniu sygnału z ośrodkowego układu nerwowego.
Impuls ten rozprzestrzenia się dzięki włóknom nerwowym i
dochodzi do jednostki motorycznej, a tym samym do wszystkich jej
włókien mięśniowych.

jednostka.gif

Do skurczu mięśnia niezbędna jest
energia, a jej bezpośrednim źródłem jest
adenozynotrifosoforan(ATP)

Rodzaje skurczów mięśniowych

Pojedynczy – jest to pojedyncze
pobudzenie mięśnia.
Tężcowy – następuje w momencie
kiedy mięsień zostanie pobudzony serią bodźców w której
przerwa między bodźcami jest krótsza niż cały czas
skurczu.