21 listopada 2008 Redakcja Bieganie.pl Sport

Trening maratończyka w okresie przygotowania startowego. Lata 70/80


Trening maratończyka w okresie przygotowania startowego.

Roczny cykl treningowy maratończyka dzieli się na trzy zasadnicze okresy: przygotowawczy, startowy i przejściowy. Okres przygotowawczy w związku z dosyć wczesnymi terminami rozgrywania pierwszych maronów (koniec kwietnia, pierwsza połowa maja) zostaje nieco skrócony i trwa do końca lutego lub połowy marca. W tym okresie trening maratończyka to „wybieganie” dużej liści kilometrów, głównie w zakresie OWB1 i OWB2.

W okresie startowym wyróżnić można dodatkowo podokresy związane ściśle z bezpośrednim przygotowaniem do zawodów. Podokres taki trwający od czerwca do ośmiu tygodni w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb zawodnika odgrywa bardzo ważną rolę w dobrym przygotowaniu do biegu na tak długim dystansie.

Analiza treningu trójki czołowych polskich maratończyków – J. Grosa, R. Marczaka i E. Łęgowskiego wykazała, że okres bezpośredniego przygotowania do startu w maratonie trwał u tych zawodników około sześciu tygodni.


Jerzy Gros – trening w okresie sześciu tygodni przed startem w Fukuoka 7 grudnia 1975 r., gdzie uzyskał wynik 2:13:05.0 godz.
Pierwszy tydzień Drugi tydzień Trzeci tydzień
27.10
I trening
OWB1 – 18km

OWB2 – 11km
rytm – 10x120m
3.11
I trening
OWB1 – 9km
WB3 – 2x6km
II trening
OWB1 – 11km
10.11
I trening
OWB1 – 5km
OWB2 – 10km
28.10
I trening
OWB1 – 4km
OWB2 – 14km
II trening
OWB1 – 3km
OWB2 – 9km
4.11
I trening
OWB1 – 6km
OWB2 – 11km
II trening
OWB1 – 18km
11.11
wolne
29.10
I trening
OWB1 – 4km
OWB2 – 18km
II trening OWB1 – 13km
rytm – 10x130m
5.11
I trening
OWB1 – 6km
OWB2 – 12km
II trening
OWB1 – 10km
OWB2 – 8km
12.11
I trening
OWB1 – 4km
OWB2 – 9km
30.10
I trening
OWB1 – 19km
OWB2 – 12km
6.11
I trening OWB1 – 12km
OWB2 – 6km
13.11
I trening
OWB1 – 4km
OWB2 – 12km
31.10
I trening
OWB1 – 20km
II trening
OWB2 – 12 km
rytm – 10×130 m
7.11
I trening
OWB1 – 11km
WB3 – 2x4km
II trening
OWB1 – 11km
14.11
I trening
OWB1 – 12km
WB3 – 10km
1.11
I trening
OWB1 – 18km
8.11
I trening
OWB1 – 8km
OWB2 – 10km
II trening
OWB1 – 10km
OWB2 -8km
15.11
wolne

2.11

I trening
OWB1 – 19km
9.11
I trening OWB1 – 10km
II trening OWB2 – 18km
16.11
I trening
OWB1 – 10km
OWB2 – 10km
Razem 195 km Razem 215km Razem 86km

Czwarty tydzień Piaty tydzień Szósty tydzień
17.11
I trening
OWB1 – 23km
24.11
I trening
OWB1 – 10km
WB3 – 3x6km
1.12
wolne
18.11
I trening
OWB1 – 9km
WB3 – 3x6km23km
25.11
I trening
OWB1 – 19km
II trening
OWB1 – 16km
2.12
I trening
OWB1 – 20km
19.11
I trening
OWB1 – 20km
II trening
OWB1 – 15km
26.11
I trening
OWB1 – 19km
II trening
OWB1 – 15km
3.12
I trening
OWB1 – 20km
20.11
I trening OWB2 – 25 km
27.11
I trening
OWB1 – 18km
WB3 – 10km
4.12
I trening
OWB1 – 19km
rytm – 10x100m
21.11
wolne
28.11
I trening
OWB3 – 25km
5.12
I trening
OWB1 – 5km
II trening
OWB2 – 10km
22.11
I trening
OWB1 – 19km
rytm – 20x100m
29.11
I trening
OWB2 – 15km
6.12
I trening
OWB1 – 5km
II trening
OWB2 – 11km
23.11
I trening
OWB1 – 18km
30.11
I trening
OWB1 – 14km
WB3 – 2x3km
7.12 start
OBW1 – 5km
42,195km – 2:13:05 godz.
Razem 148km Razem 185km Razem: 138km

Pierwsze dwa tygodnie (27.10-9.11) obrazują trening wykonany podczas pobytu na zgrupowaniu w Warnie. Zostały wówczas przeprowadzone tylko dwa treningi w zakresie pracy specjalnej WB3 ( w drugim tygodniu zgrupowania). Trening nastawiony był na „wybieganie” dużej ilości kilometrów. Zmniejszenie objętości w trzecim tygodniu do 86km była chyba zbyt duże i nieuzasadnione, ponieważ trening w poprzednich dwóch tygodniach nie powinien powodować dużego zmęczenia.


Ryszard Marczak – trening w okresie sześciu tygodni przed startem w
Mistrzostwach Polski w Dębnie w dniu 28 maja 1978 r., gdzie e trudnych
warunkach, przy prawie trzydziestostopniowym upale, odniósł zwycięstwo
z wynikiem 2:15:27 godz.
Pierwszy tydzień Drugi tydzień Trzeci tydzień
17.04
I trening
OWB1 – 20km
BPG– 3km
24.04
I trening
OWB1 -20km
II trening
OWB1 – 12km
rytm – 15x200m
1.05
wolne
18.04
I trening
OWB1 – 14km
25.04
I trening
OWB1 – 7km
WB3 – 3x6km
2.05
I trening
OWB1 – 6km
OWB2 – 12km
II trening
OWB1 – 11km
rytm – 8x120m
19.04
I trening
OWB1 – 20km
BPG– 3km
II trening
OWB1 – 14km
26.04
I trening
OWB1 – 22km
II trening
OWB1 – 14km
3.05
I trening
OWB1 – 9km
WB3 – 3×4 km
20.04
I trening
OWB2 – 20km
BPG– 3km
II trening
OWB1 – 12km
27.04
I trening
OWB1 – 22km

4.05
I trening
OWB1 – 23km
II trening
OWB2 – 13km
21.04
I trening
OWB – 20km
OWB2 – 20km
28.04
I trening
OWB1 – 15km
WB3 – 10km
II trening
OWB1 – 17km
5.05
I trening
OWB1 – 20km
II trening
OWB1 – 14km
rytm – 10x150m
22.04
I trening
OWB1 – 15km
29.04
I trening
OWB1 – 30km
6.05
I trening
OWB2 – 20km
BPG– 3km
II trening
OWB1 – 18km
23.04
I trening
OWB1 – 17km
30.04
I trening
OWB2 – 20km
rytm – 10x200m
7.05
I trening
OWB1 – 20km
OWB2 – 10km
II trening
OWB1 – 10km
Razem 181km Razem 211 km Razem 204km

Czwarty tydzień Piąty tydzień Szósty tydzień
8.05
I trening
OWB2 – 20km
II trening
OWB1 – 12km
15.05
I trening
OWB1 – 20km
II trening
OWB2 – 12km
22.05
I trening
OWB1 – 15km
9.05
I trening
OWB1 – 20km
BPG– 3km
II trening
OWB1 – 11km
rytm – 20×200 m

16.05

I trening
OWB1 – 20km
II trening
OWB1 – 11km
rytm – 15x150m

23.05

I trening
OWB2 – 25km
10.05
I trening
OWB1 – 13km
II trening
OWB1 – 20km

17.05

I trening
WBb1 – 7km
WB3 – 23km

24.05

I trening
OWB1 – 4km
WB3 – 13km
II trening
OWB1 – 8km
11.05
I trening
OWB1 – 12km
II trening
OWB1 – 6km
WB3 – 14km
18.05
I trening
OWB1 – 17km

25.05
I trening
OWB1 – 19km
rytm – 10x100m
12.05
I trening
OWB1 – 20km
BPG– 3km
II trening
OWB2 – 15km

19.05

I trening
OWB1 –20km
II trening
OWB1 -14km

26.05

I trening
OWB1 – 12km
13.05
I trening
OWB2 – 15km

20.05

I trening
OWB1 – 24km
rytm – 10x100m

27.05

I trening
OWB1 – 10km
14.05
I trening
OWB1 – 6km
OWB2 – 10km
WB3 – 5×2 km

21.05

I trening
OWB1 – 13km
WB3 – 3×2 km

28.05
rozruch OWB1 – 5km
Po południu start OWB1 – 5km
42,195km – 2:15:27 godz.

Razem 229km
Razem 196km

Razem 159km

Trening Marczaka w tym okresie cechuje dosyć duża objętość. W trzecim I czwartym tygodniu (1-14.05) trenował przebywając na zgrupowaniu w Krynicy.

Edward Łęgowski – trening w okresie sześciu tygodni przed startem na
mistrzostwach Polski w Dębnie w dniu 15 czerwca 1975 r., gdzie osiągnął
czas 2:13:26 godz.
Pierwszy tydzień Drugi tydzień Trzeci tydzień
5.05
wolne
12.05
I trening
OWB1 – 5km
OWB2 – 10km
II trening
OWB2 – 10km
19.05
I trening
OWB1 – 9km
WB3 – 2×4 km
II trening
OWB2 – 11km

6.05

I trening
OWB1 – 15km
13.05
I trening
OWB2 – 15km
II trening
OWB2 – 10km
20.05
I trening
OWB1 – 4km
OWB2 – 13km
II trening
OWB1 – 11km
rytm – 15x100m

7.05

I trening
OWB1 – 18km
14.05
I trening
OWB1 – 3km
OWB2 – 12km
21.05
I trening
OWB1 – 12km
WB3 – 8km
II trening
OWB1 – 10km

8.05

I trening
OWB1 – 20km
15.05
I trening
OWB1 – 4km
OWB2 – 12km
II trening
OWB1 – 9km
rytm – 15x100m
22.05
I trening
OWB1 – 7km
OWB2 – 8km

9.05

I trening
OWB1 – 15km
16.05
I trening
OWB1 – 4km
OWB2 – 11km
II trening
OWB1 – 8km
OWB2 – 5km
rytm – 5x200m
23.05
I trening
OWB1 – 8km

10.05

I trening
OWB1 – 20km
17.05
I trening
owb2 – 16km
II trening
OWB2 – 12km
24.05
I trening
OWB1 – 15km

Razem 107km
Razem 174 km Razem 126km

Czwarty tydzień Piąty tydzień Szósty tydzień
26.05
I trening
OWB1 – 13km
2.06
I trening
OWB1 – 9km
WB3 – 3x6km
9.06
I trening
OWB1 – 12km
WB – 2x4km
27.05
I trening
OWB1 – 17km
OWB2 – 10km
3.06
I trening
OWB1 – 17km
OWB2 – 10km
10.06
I trening
OWB1 – 17 km
OWB2 – 10km
28.05
I trening
OWB1 – 10km
OWB2 – 19km
4.06
I trening
OWB1 – 10km
OWB2 – 17km
11.06
I trening
OWB1 – 18km
rytm – 20x100m
29.05
I trening
OWB1 – 8km
WB3 – 2×4 km
5.06
I trening
OWB1 – 12km
WB3 – 4x3km
12.06
I trening
OWB1 – 20km
30.05
I trening
OWB1 – 10km
OWB2 – 19km
6.06
I trening
OWB1 – 17km
OWB2 – 10km
13.06
I trening
OWB1 – 10km
31.05
I trening
OWB1- 17km
OWB2 – 10km
7.06
I trening
OWB1 – 14km
OWB2 – 15km
14.06|
I trening
OWB1 – 11km
Razem 141km Razem 161km Razem 159km

W dniach od 5 do 23 maja E.Łęgowski przebywał na obozie wysokogórskim w Font-Romeu. Przedstawiony tu trening w okresie bezpośredniego przygotowania do startu w maratonie wystąpił w warunkach rzadko mających miejsce. Rozpoczął się bezpośrednio po starcie w maratonie w dniu 3 maja w Karl-Marx-Stadt I do tego w warunkach wysokogórskich. Odbiło się to przede wszystkim na objętości treningu w pierwszym I trzecim tygodniu.


Analiza ilościowa treningu Grosa, Marczaka I Łęgowskiego, w wybranych okresach bezpośredniego przygotowania do startu w maratonie, wykazała pewne różnice w realizowanym treningu przez każdego z nich przy stosowaniu tych samych środków.

Udział podstawowych środków stosowanych w treningu przedstawiał się następująco: R. Marczak –owb1 – 68%, owb2 – 15,7%, wb3 – 8,8%; J.Gros – owb1 – 64,7%, owb2 – 27,2%, wb3 – 9,0%; E. Łęgowski – owb1 – 56,5%, owb2 – 30,5%, wb3 – 71%. Największe różnice w udziale poszczególnych środków treningowych dotyczą treningu w zakresie owb2, którego przyrost zwiększa się w miarę zmniejszania objętości ogólnej treningu w tym okresie.

W przypadku treningu w zakresie pracy specjalnej wb3, największa objętość u wszystkich zawodników wystąpiła w przedostatnim tygodniu przed startem.

O ile trening maratończyka w okresie przygotowawczym jest w zasadzie dosyć prosty, to w okresie startowym, a szczególnie w ostatnich kilku tygodniach przed startem stawia bardzo duże wymagania. Odgrywa tu ważną rolę zarówno ogólna objętość treningu jak I właściwy dobór objętości stosowanych środków. Analiza treningu wykazała, że każdy z omawianych tu zawodników stosując te same środki trenował inaczej.

Okres bezpośredniego przygotowania startowego to okres “ładowania akumulatorów” przy znacznej intensywności treningu. W okresie tym należy dążyć do tego aby zawodnik biegał sam, szczególnie na treningach w zakresie owb2 I wb3. Trening z partnerem lub w grupie często prowadzi do cichej rywalizacji. Również chwilowe gorsze samopoczucie I chęć dotrzymania kroku kolegom prowadzi do niebezpiecznych I długotrwałych następstw w postaci przetrenowania.

Należałoby również zastanowić się nad tym, czy w okresie bezpośredniego przygotowania do startu w maratonie można startować na krótszych dystansach. Analiza treningu trójki czołowych polskich maratończyków oraz obserwacja przygotowań niektórych zawodników zagranicznych przemawiają za tym, aby w tym okresie nie brali udziału w zawodach.

"Lekkoatletyka" Nr6.(290).1980
Edward Łęgowski, Wojciech Zienkowicz


Możliwość komentowania została wyłączona.