new balance 880
 
20 listopada 2007 Redakcja Bieganie.pl Sport

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Biegów


Polskie
Stowarzyszenie Biegów serdecznie zaprasza na doroczną Konferencję
Organizatorów Imprez Biegowych i sympatyków biegania w Polsce, która
odbędzie się w miejscowości Brzoza, k/Bydgoszczy (Hotel Brzoza), w
dniach 23 – 25 listopada 2007 r.

KONFERENCJA ORGANIZATORÓW IMPREZ BIEGOWYCH W POLSCE
BRZOZA K/BYDGOSZCZY, 23 – 25 LISTOPAD 2007 r.

Szanowni Organizatorzy Imprez Biegowych w Polsce!
Szanowni Prezesi Klubów Biegacza!
Szanowni Biegacze!


Polskie Stowarzyszenie Biegów serdecznie zaprasza na doroczną
Konferencję Organizatorów Imprez Biegowych i sympatyków biegania w
Polsce, która odbędzie się w miejscowości Brzoza, k/Bydgoszczy (Hotel
Brzoza), w dniach 23 – 25 listopada 2007 r.
Konferencja będzie miała bardzo ciekawy program.

W czasie konferencji:

* omówimy najważniejsze sprawy dotyczące organizacji imprez biegowych,
* uzgodnimy Kalendarz Imprez Biegowych w Polsce na 2008 r
* zaprezentujemy firmy: produkujące puchary, medale, numery startowe i
upominki dla organizatorów oraz odzież, obuwie, sprzęt, odżywki i
napoje dla biegaczy, świadczące usługi w zakresie: pomiaru czasu,
nagłośnienia, łączności, produkcji filmów, foto-reportarzy,
spikerowania i obsługi medycznej, zabezpieczające reklamę w prasie,
radio, telewizji i internecie oraz piszące o bieganiu
* będziemy uczestniczyli we wręczeniu nagród "Złoty Bieg 2007" przez Michała Walczewskiego.
* Spotkanie integracyjne, zawody biegowe w terenie oraz bieżni ruchomej.

Koszt udziału w konferencji wynosi 360 zł.

Uwaga: Dla członków PSB koszt udziału w konferencji wynosi: 300,- zł.

Ponadto:

* parking jest bezpłatny dla uczestników konferencji
* osoby nie mieszkające w Hotelu Brzoza mogą wziąć udział w konferencji po opłaceniu:
– opłaty konferencyjnej w kwocie: 80 zł
– opłaty za udział w uroczystej kolacji w dniu 24 listopada w kwocie 60 zł

Zgłoszenie udziału (na załączonym formularzu zgłoszenia) wraz z
kserokopią dowodu wpłaty za udział w konferencji należy przesłać do
dnia 7 listopada 2007 r. na adres:

Polskie Stowarzyszenie Biegów,
64-920 PIŁA,
ul. Kossaka 23,
lub fax-em (067) 212 5975.

Wpłaty należy dokonać na konto PSB
Nr 96 1020 5242 0000 2002 0019 3318

PROGRAM KONFERENCJI

23 listopad (piątek):
14.00 – 15.30 – przyjazd uczestników konferencji do Hotelu Brzoza i rejestracja w biurze konferencji (recepcji hotelu) .
15.45 – 15.50 – powitanie uczestników i przedstawienie programu konferencji – Henryk Paskal.
16.10 – 17.15 – przedstawienie projektu Kalendarza Imprez PSB na 2008 r.(stan na 17 listopada) oraz propozycje zmian
terminów przez organizatorów– prowadzi Henryk Paskal i Piotr Woźniak.
17.15 – 17.30 – przerwa na kawę.
17.30 – 18.45 – dyskusja uczestników konferencji nt. organizacji imprez biegowych w Polsce.
19.30 – 20.30 – Kolacja

24 listopad (sobota):
8.00 – 9.00 – śniadanie.
9.30 – 10.45 – prezentacja firm – prowadzi Piotr Woźniak.
10.45 – 11.00 – przerwa na kawę.
11.45 – 12.30 – zawody przełajowe 2 km – prowadzi Stanisław Lange
13.00 – 14.00 – obiad.
14.30 – 16.45 – cd. prezentacji firm – prowadzi Piotr Woźniak.
17.00 – 17.30 – oferta marketingowa dla sponsora – prowadzi Stanisław Lange
17.45 – 19.45 – Problemy logistyczne na imprezach biegowych.
20.00 – 24.00 – Uroczysta kolacja i spotkanie integracyjne organizatorów imprez biegowych.

25 listopad (niedziela):
8.00 – 9.00 – śniadanie.
09.30 – 10.45 – wręczenie nagród „ZŁOTY BIEG 2007” przez Michała Walczewskiego.
10.45 – 11.00 – przerwa na kawę.
11.00 – 12.00 – ustalenie tekstów i nakładu Kalendarza Imprez na 2008 r.,ustalenie wysokości składki członkowskiej i cennika
reklam PSB na 2008 r. oraz dyskusja nt organizacji imprez biegowych w Polsce – prowadzi Henryk Paskal.
12.00 – 12.30 – ustalenie terminu i miejsca kolejnej konferencji organizatorów imprez biegowych i sympatyków biegania w
Polsce oraz podsumowanie i zakończenie konferencji.
13.00 – 14.00 – obiad
14.00 – 14.30 – wyjazd uczestników konferencji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (konieczna najnowsza wersja Adobe Acroba Reader)