6 lutego 2010 Redakcja Bieganie.pl Sport

Kalendarz Biegów na 2010


kalendarz_biegow_2010_270.jpgKALENDARZ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BIEGÓW NA ROK 2010 WYDANY !

Osoby, które chcą otrzymać bezpłatny egzemplarz kalendarza, proszone są o przysłanie zaadresowanej na swoje nazwisko i adres koperty formatu A 5 z naklejonym znaczkiem o wartości 1,90 zł. (list zwykły) lub przesyłką priorytet, znaczek o wartości 2,90 zł. na adres:


Polskie Stowarzyszenie Biegów
Al. Powstańców Wlkp. 164
64-920 PIŁA
Tel. 67 212 01 11

Redakcja Bieganie
Redakcja Bieganie.pl