New Balance 1080v12
 
13 września 2013 Redakcja Bieganie.pl Lifestyle

Konferencja „Marketingowe aspekty organizacji imprez biegowych”


Katedra Strategii Marketingowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu zapraszają na konferencję pn. „Marketingowe aspekty organizacji imprez biegowych”. Jest to pierwsza, połączona z warsztatami, konferencja w Polsce, poświęcona problematyce praktycznego wykorzystania koncepcji marketingu w organizowaniu imprez biegowych.

1234249 631617190192211 1783886175 n

 

Zaproszenie organizatora

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji metodycznej pt. „Marketingowe aspekty organizacji imprez biegowych” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przy współudziale Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, która odbędzie się 24-25 października 2013 w Poznaniu.


Spotkanie ma charakter metodyczno-praktyczny i przeznaczone jest dla praktyków, którzy zajmują lub zamierzają zająć się organizowaniem różnego typu biegów masowych, reprezentujących kluby biegacza lub instytucje publiczne. Jest to pierwsza, połączona z warsztatami, konferencja w Polsce, poświęcona problematyce praktycznego wykorzystania koncepcji marketingu w organizowaniu imprez biegowych.

Bieganie, którego popularność w Polsce w ostatnich latach szybko wzrasta owocuje coraz większą ilością różnego typu imprez biegowych. Oznacza to, że tworzy się rynek biegowy, na którym organizatorzy biegów zaczynają konkurować o uczestników, sponsorów, media oraz przychylność społeczeństwa. W tej sytuacji istotnego znaczenia nabiera profesjonalizm organizacji takich wydarzeń, który przejawia się m.in. w wykorzystaniu zasad i narzędzi marketingu sportowego, celem wykreowania wizerunku atrakcyjnej imprezy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (którego wielu pracowników naukowych czynnie i z sukcesami uprawia biegi) dostrzegając potrzebę umiejętności menedżerskich wśród organizatorów imprez biegowych pragnie podzielić się z Państwem najnowszą wiedzą z zakresu marketingu sportowego i możliwościami jej praktycznego wykorzystania.

Chcielibyśmy, aby konferencja była forum wymiany wiedzy, doświadczeń, myśli i poglądów osób związanych z bieganiem. Zakładamy, że będzie to pierwsze spotkanie skoncentrowane na tej problematyce, które stanowić może impuls dla dalszych badań i pogłębiania wiedzy na temat marketingu imprez biegowych.
Organizatorzy

Program konferencji

24 października 2013 r.
10.00-10.15 – Uroczyste otwarcie – JM Rektor UEP
10.15-11.00 – Wykład wprowadzający  „Koncepcja marketingu w sporcie masowym”
11.00-12.00 – Sesja I Marketingowe metody i narzędzia rozwoju imprez biegowych
12.00-12.30 – Przerwa kawowa
12.30-13.30 – Sesja II Sposoby oraz narzędzia promocji podnoszące atrakcyjność i markę   imprezy biegowej
13.30-14.15 – Przerwa na lunch
14.15-15.15 – Sesja III Sponsoring imprez biegowych – zasady i warunki sukcesu współpracy
15.15-16.15 – Sesja IV Efektywnestrategie marketingowe organizatorów imprez biegowych
16.15-16.45 – Przerwa kawowa
16.45-17.45 – Sesja V Badania marketingowe biegaczy i kibiców- źródło innowacji oraz sposób na ograniczanie ryzyka
17.45-18.00 – Zakończenie konferencji
25 października 2013 r. – warsztaty praktyczne

Uczestnicy warsztatów wybierają trzy spośród dziewięciu proponowanych tematów. Każdy warsztat trwa 1,5 godziny i prowadzony jest przez doświadczonego trenera.

Proponowane tematy:
– Sztuka pozyskiwania sponsorów,

– Profesjonalne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,
– Tworzenie atrakcyjnego produktu marketingowego – imprezy biegowej,
– Profesjonalne zarządzenie wizerunkiem i marką imprezy biegowej,
– Organizacja skutecznej kampanii promocyjnej imprezy biegowej,
– Kształtowanie wizerunku własnego menedżera zawodów,
– Doskonalenie jakości obsługi imprez sportowych,
– Metody i narzędzia badań marketingowych w sporcie masowym,
– Social Media jako płaszczyzna komunikowania się ze środowiskiem biegaczy.

Rejestracja

Chęć udziału w konferencji można zgłosić za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://konferencjabiegi.pl/rejestracja/. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do 30 września 2013 roku.

Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł lub 150 zł, jeżeli uczestnik zdecyduje się tylko na jeden dzień zajęć (obrady lub warsztaty).

Strona internetowa: http://konferencjabiegi.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/konfernecjabiegi