7 października 2015 Redakcja Bieganie.pl Lifestyle

Jakie wymogi na fotografów biegowych chcących startować w konkursie narzuca prawo?


Trwa konkurs PZU Run Photo (więcej) ogłoszony przez Magazyn Press, w którym na trójkę trzech najlepszych fotografów wyłonionych przez Jury czeka nagroda o łącznej wartości 10 tys zł.

Jeden z punktów regulaminu brzmi:

„Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz, że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii.”

Rzeczywiście punkt ten rodzic może pewnie wątpliwości, które próbowaliśmy wyjaśnić:

Adam Klein, Bieganie.pl: Tego typu zapis może wydawać się biegaczom czymś dziwnym, w sytuacji, kiedy internet przepełniony jest milionami zdjęć setek tysięcy osób biegających na różnych imprezach masowych. Prawem, które reguluje tą kwestię jest Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity), gdzie znajdujemy następujący fragment:

Art. 81.
1.
Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Jak widać, punkt 2 podpunkt 2 daje tutaj jakieś pole do popisu. Chociaż jak można z tego wydedukować, zdjęcie niepublicznej osoby z dowolnej imprezy masowej, na którym nie jest ona tylko szczegółem całości, a jest wyraźnie wyeksponowana już jest podstawą do jakichś roszczeń.

Na pewno nie potrzeba żadnych zezwoleń na wykorzystanie zdjęć z imprez organizowanych przez IAAF (teraz nie znajdę tego przepisu ale jesli będzie trzeba to znajdę). IAAF reguluje to w swoich przepisach.

Są też biegi masowe, w których jest specjalny zapis dotyczący wykorzystania wizerunku, np:

PZU Maraton Warszawski: cyt: „8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo”

Biegnij Warszawo: V, 4 cyt: „…akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach”

Ale w regulaminach chyba większości imprez masowych nie ma tam o tym ani słowa. Jeżeli zatem zgłosicie do konkursu zdjęcie z jednaj z takich imprez masowych, gdzie
jedna osoba jest szczególnie wyeksponowana to musicie się liczyć z tym,
że ta osoba zwróci się do was o jakieś zadośćuczynienie. Chociaż może
tego nie zrobić, bo nigdy sie o tym nie dowie a może będzie zadowolona,
że to ona znajduje się na zwycięskim zdjęciu. Tak czy inaczej pewności
nie macie. Więc jeśli możecie, uzyskajcie od niej pozwolenie.

Gorzej jest ze zdjęciami innymi niż te zrobione w trakcie oficjalnych zawodow, bo tam nawet jeśli biegacz jest tylko częścią krajobrazu ale jest rozpoznawalny może zgodnie z prawem mieć pretensje, ale tam często może być trudno nawet do niego dotrzeć.

Trzeba przyznać, że życie swoje a prawo swoje. Każda umieszczona w sieci galeria z dowolnej imprezy masowej, jeśli tylko impreza nie posiada w regulaminie odpowiedniego zapisu jest właściwie niezgodna z prawem, ale nie słyszałem, żeby ktoś zaczął jakiś proces. Gdyby zaczał, byłby to być może impuls do jakiejś zmiany prawa w tym zakresie lub koniec internetowych galerii.

Sugerujemy czytelnikom wczytanie się w regulaminy imprez i życzymy powodzenia.

Możliwość komentowania została wyłączona.