carlos david donoso BygvzI9y6cA unsplash
7 listopada 2023 Jakub Jelonek Lifestyle

Ile kosztuje przeprowadzenie kontroli antydopingowej?


Kontrole antydopingowe wciąż nie są powszechne na biegach ulicznych w Polsce, jak i na świecie. Wiąże się to bowiem z organizacją takiego badania, zgłoszeniem go do odpowiednich organów, ale także podejściem organizatorów, którzy nie zawsze chcą przeznaczyć na nie środki. O kosztach takiej kontroli, warunkach jej przeprowadzenia, czasie oczekiwania na wyniki, jak i konsekwencjach dla biegaczy złapanych na dopingu opowiadają nam przedstawiciele Polskiej Agencji Antydopingowej.

Jaki jest koszt przeprowadzenia kontroli antydopingowej jednego zawodnika?

Kwota za pobranie jednej próbki, czyli zbadanie jednego zawodnika to około 1200–1300 zł brutto.

A jakie mamy obecnie opcje badań w kontekście biegaczy ulicznych? Czy w takim przypadku są różne rodzaje badań? Kiedy badana jest krew, a kiedy mocz? Czy pobrane próbki kierowane są na dedykowany zestaw środków dopingowych?

Badanie zawodników amatorów jest takim samym badaniem jak zawodników profesjonalnych. Najczęściej pobierany jest mocz, w celu wykrycia substancji znajdujących się na Liście Substancji i Metod Zabronionych Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Najważniejszym w kontrolowaniu zawodników startujących w biegach ulicznych jest prewencja, edukacja i świadomość istnienia środków podnoszących – w sposób nieuczciwy – formę i wyniki sportowe. Ale w grę może wchodzić nawet np. odebranie nagrody głównej przez organizatora. Takie przypadki miały już miejsce w przeszłości. Wynik pozytywny będzie miał jeszcze o wiele poważniejsze konsekwencje dla sportowca, który posiada ważną licencję zawodniczą.

Jaki jest czas oczekiwania na wyniki kontroli antydopingowej i gdzie są badane (analizowane) próbki?

Próbki badane są przez Polskie Laboratorium Antydopingowe w Warszawie, posiadające akredytację Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Czas oczekiwania to najczęściej około 3 tygodni.

cdc VdkZz0v7EM8 unsplash

Co grozi zawodnikowi w przypadku pozytywnego wyniku kontroli?

Decyzje w zakresie nałożenia ewentualnych sankcji oraz unieważnienia osiągniętego wyniku sportowego będzie podejmował organizator biegu. W przypadku, gdy zawodnik posiada licencję właściwego związku (w tym przypadku Polskiego Związku Lekkiej Atletyki), jego sprawa będzie rozpatrywana przez właściwy organ antydopingowy.

Ile testów na biegach ulicznych realizuje POLADA?

Od kilku do kilkunastu rocznie.

Jeśli organizator zdecyduje się na przeprowadzenie kontroli, to gdzie musi się zgłosić? Czy każdy organizator musi zadeklarować potrzebę kontroli?

Każdy organizator ulicznych biegów w kraju, w celu zapewnienia kontroli antydopingowej, powinien zgłosić się do Departamentu Kontroli Polskiej Agencji Antydopingowej. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie antydoping.pl.

Jakie są wymogi do przeprowadzenia kontroli?

Organizator powinien wdrożyć odpowiednie regulacje antydopingowe do regulaminu zawodów, zabezpieczyć stację kontroli antydopingowej oraz – w przypadku wykrycia substancji zabronionych – wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec sportowca, co w przypadku organizatora imprezy masowej będzie oznaczało po prostu wyciągnięcie konsekwencji wobec takiego uczestnika. Wszystko to powinno zostać zapisane w regulaminie imprezy.

Kto wybiera osoby wytypowane do kontroli? Czy to organizator podaje kogo chce, czy losuje się badanego?

Takie decyzje zależą od polityki organizatora. Organizator może sam wskazywać zawodników do kontroli, ale może to też oddać do decyzji kontrolerów. Może również nastąpić losowanie.

Dziękujemy za rozmowę!

Bądź na bieżąco
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Jakub Jelonek
Jakub Jelonek

Były chodziarz, który nieustannie dokądś zmierza (wielokrotny reprezentant Polski i dwukrotny olimpijczyk – z Pekinu i Rio). Współautor biografii Henryka Szosta, Marcina Lewandowskiego i Adama Kszczota oraz książki „Trening mistrzów". Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Pracownik Uniwersytetu Jana Długosza, a także trener lekkoatletycznych klas sportowych w IV L.O. w Częstochowie. Działa też jako sędzia i organizator imprez, nie tylko sportowych.