19 kwietnia 2013 Redakcja Bieganie.pl Sport

Temat przewodni letnich Obozów Treningowych 2013 – Interwał i trening powtórzeniowy


Trening interwałowy i trening powtórzeniowy. Często nie rozumiemy jak znacząco różne są to treningi a co najważniejsze w jaki sposób, każdy z nich wpleść w nasz cykl treningowy.

interwalowypowtorzeniowy1


Trening interwałowy a trening powtórzeniowy

Trening interwałowy cechuje pięć parametrów, którymi sterujemy:
1)intensywność szybkiego odcinka
2)czas trwania szybkiego odcinka (lub dystans)
3)liczba powtórzeń
4)czas trwania przerwy
5)intensywność przerwy.

Tymczasem trening powtórzeniowy, to tylko trzy parametry:
1)intensywność szybkiego odcinka
2)zazwyczaj dystans szybkiego odcinka (czasem czas trwania)
3)liczba powtórzeń.

Nie sterujemy przerwą, przerwa jest z założenia odpoczynkiem na 100% (choć można powiedzieć, że trening powtórzeniowy to szczególny przypadek treningu interwałowego).

Kiedy zastosować trening interwałowy a kiedy powtórzeniowy?

Cel treningu interwałowego to doskonalenie cech wytrzymałościowych, to trening na niepełnym wypoczynku, staramy się trenować pewne prędkości aby np w trakcie zawodów były one dla nas łatwiejsze. Mamy wytrzymać pewien poziom zmęczenia.

Tymczasem cel treningu powtórzeniowego to doskonalenie ruchu, motoryki, mechaniki, siły lub dynamiki. Pełen odpoczynek jest potrzebny dlatego, abyśmy byli w stanie powtórzyć ten sam ruch z tą sama jakością na całej długości odcinka.

Kiedy i jak zastosować trening interwałowy i powtórzeniowy? Jak sterować parametrami w treningu interwałowym aby był on optymalny w treningu długodystansowym? Jak wpleść trening interwałowy i powtórzeniowy w nasz cykl treningowy?

Pytań coraz więcej. Zacznijmy więc od intensywność odcinka, czyli inaczej:

Jak szybko biegać?

To jedno z zasadniczych zagadnień. Jeśli przyjrzymy się sposobom realizowania treningu interwałowego w tzw. polskiej szkole biegowej to zauważymy, że czasami nazywane jest to WB3 a czasami „Wytrzymałość tempowa”. Jakie są różnice? I czy są? W polskiej szkole przyjmuje się, że pewien etap, etap bazowy abstrahuje od tempa. To znaczy biegamy dużą objętość, czasami dodając szybsze odcinki. Jeśli w tym okresie zdarzy się trening interwałowy to nazywamy to WB3, i bazujemy na tętnie zaleconym przez trenera. Ale spektrum jest olbrzymie, bo przyjmuje się, że może być to od 85% do 95% HRmax co jak można łatwo wywnioskować implikuje absolutnie różne prędkości. Kiedy i kto powinien zatem w tym okresie (okresie przygotowawczym) stosować 85% a kto 95% ? I czy to zawsze ma sens, czy nie można przyjąć intensywności bazujących na tempie? Jack Daniels zawsze bazuje na tempie bez względu na moment cyklu.

I co dalej? Co kiedy skończy się okres bazowy, jakie przyjąć tempa interwałów? Czy powinny być to tempa docelowe-startowe (i jak określić tempo docelowe), czy może minimalnie tylko wyższe niż te, na które stać nas dzisiaj?  To temat rzeka, a zaledwie tylko dotknęliśmy istoty ustalanie intensywności szybkiego odcinka. Nie jesteśmy w stanie w tym krótkim tekście opowiedzieć i wytłumaczyć wszystkiego, zresztą może was to zaskoczy, ale pewne kwestie nie są prawdami absolutnymi. Żeby pokazać całość trzeba pokazać różne drogi, uświadomić wam jaki wybór macie. Tych z was, których interesuje samodoskonalenie, a może także trenowanie innych,  sprawienie aby trening interwałowy był jednostką dla was w pełni świadomą i zrozumiałą zapraszamy na Letnie Obozy Treningowe z byłym Rekordzistą Polski w Maratonie Grzegorzem Gajdusem. Można powiedzieć, że trening interwałowy to będzie temat przewodni naszych tegorocznych letnich obozów. ZAPRASZAMY

obozyzajawkaszczegolowa

Redakcja Bieganie.pl