NB 1080v12
 
23 stycznia 2011 Redakcja Bieganie.pl Sport

Informacje o Półmaratonie w Warszawie


Oto podstawowe informacje:

TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 27 marca 2011 r. w Warszawie.
2. Start o godzinie 10:00.
3. Długość trasy: 21,0975 km.
4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
5. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach według kolorów numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje na podstawie uzyskanych wcześniej przez zawodnika wyników.

LIMIT CZASU
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3,5 godziny.

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE
1. Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę będą rozmieszczone w odstępach co ok. 4 kilometry. Na trasie znajdować się będą cztery punkty odżywiania.
2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 5, 10 i 15 km.

UCZESTNICTWO
Prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 27 marca 2011 roku ukończą 18 lat.

ZGŁOSZENIA TUTAJ
Zgłoszenia online zostaną zawieszone 23 marca 2011 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów 6. Carrefour Półmaratonu Warszawskiego w dniach 25-26 marca 2011. Uwaga – w dniu 27 marca nie będą przyjmowane nowe zapisy ani wpłaty.

NAGRODY
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 6. Carrefour Półmaraton Warszawski otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

OPŁATY
Do dnia 28 lutego 2011 r. wpisowe wynosi 80 zł; do dnia 22 marca 2011 r. wpisowe wynosi 120 zł; wpisowe płatne po 22 marca 2011 wynosi 160 zł.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe Fundacji „Maraton Warszawski”, Bank BPH – 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704. Płatności można także dokonać bezpośrednio ze strony www.polmaratonwarszawski.pl.

Osobom urodzonym w roku 1946 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie startowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. Uwaga! Zniżka w opłacie startowej przysługuje jedynie osobom, które nadeślą zgłoszenie startowe do dnia 28 lutego 2011. Po upływie tego terminu wszystkie zgłaszające się osoby obowiązują wielkości wpisowego podane w p. 1 paragraf IX.

PEŁEN REGULAMIN

Redakcja Bieganie.pl