Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij

> bieganie.pl > Imprezy

Perły Małopolski - Ojcowski Park Narodowy
21.04.2013
Miejsce:Skała Kmity k.Krakowa, małopolskie
Dystans:21097 m
Organizator:
Info:
Kontakt:
Regulamin
PIERWSZY BIEG Z CYKLU „PERŁY MAŁOPOLSKI”
OJCOWSKI PARK NARODOWY
MIASTO I GMINA SKAŁA
PATRONAT HONOROWY: MAREK SOWA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO

1. CELE:
popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji 
ruchowej
promocja Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Miasta i Gminy Skała
2. ORGANIZATOR:
Biuro Promocji Regionów ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków
3. TERMIN i MIEJSCE:
21 kwietnia 2013 r., start i meta : Skała, Hala Widowiskowo-Sportowa 
4. ZAWODY I TRASA:
a/ bieg – dystans 21 km ; trasa nieatestowana ; ok.75% nawierzchnia 
utwardzona (asfalt, kostka brukowa) ok.25% nawierzchnia gruntowa (drogi i 
ścieżki) ; oznaczenia trasy co 2 km
Start: Skała, okolice Hali Widowiskowo-Sportowej godz. 12:00
Meta: Skała, okolice Hali Widowiskowo-Sportowej
Limit czasu : 3 godziny
Limit uczestników : 500Profil trasy :
Różnica wysokości 134m. Całkowite wzniesienie terenu 366m. Całkowity spadek 
terenu 366m.
b/bieg – dystans 10 km ; trasa nieatestowana ; ok.65% nawierzchnia 
utwardzona (asfalt) ok.35% nawierzchnia gruntowa (drogi i ścieżki) ;
oznaczenia trasy co 2 km
Start: Skała, okolice Hali Widowiskowo-Sportowej godz. 12:00
Meta: Skała, okolice Hali Widowiskowo-Sportowej
Limit czasu : 3 godziny
Limit uczestników : 500
Profil trasy :
Różnica wysokości 106m. Całkowite wzniesienie terenu 210m. Całkowity spadek 
terenu 210m.
c/marsz Nordic Walking – dystans 10 km ; trasa nieatestowana ; ok.65%
nawierzchnia utwardzona (asfalt) ok.35% nawierzchnia gruntowa (drogi i 
ścieżki) ; oznaczenia trasy co 2 km
Start: Skała, okolice Hali Widowiskowo-Sportowej godz. 12:10
Meta: Skała, okolice Hali Widowiskowo-Sportowej
Limit czasu : 3 godziny
Limit uczestników : 500
Profil trasy :
Różnica wysokości 106m. Całkowite wzniesienie terenu 210m. Całkowity spadek 
terenu 210m.
d/bieg – dystans 3 km ; trasa nieatestowana ; 100% nawierzchnia 
utwardzona (asfalt) ; oznaczenia trasy co 2 km
Start: Skała, okolice Hali Widowiskowo-Sportowej godz. 12:10
Meta: Skała, okolice Hali Widowiskowo-SportowejLimit czasu : 1 godziny
Limit uczestników : 500
Profil trasy :
Różnica wysokości 25m. Całkowite wzniesienie terenu 36m. Całkowity spadek 
terenu 36m.
e/ marsz Nordic Walking – dystans 3km ; trasa nieatestowana ; 100%
nawierzchnia utwardzona (asfalt) ; oznaczenia trasy co 2 km
Start: Skała, okolice Hali Widowiskowo-Sportowej godz. 12:10
Meta: Skała, okolice Hali Widowiskowo-Sportowej
Limit czasu : 1 godziny
Limit uczestników : 500
Profil trasy :
Różnica wysokości 25m. Całkowite wzniesienie terenu 36m. Całkowity spadek 
terenu 36m.
f/biegi dla dzieci – różne dystanse
- dzieci roczniki: 2009 i młodsi  - ok. 100m (do 4 lat)
- dzieci roczniki 2006-2008 - ok. 300m (5-7lat)
- dzieci roczniki 2003-2005 – ok. 600m (8-10 lat)
- dzieci roczniki 2000- 2002 – ok. 800m (11-13 lat)
Start: Skała, okolice Hali Widowiskowo-Sportowej od godz. 10:45
Meta: Skała, okolice Hali Widowiskowo-Sportowej
Limit uczestników : 500
6. UCZESTNICTWO:
a/ Uczestnikami biegów na dystansach 21km,10km i 3km oraz marszu Nordic 
Walking na dystansach 10km i 3km mogą być osoby, które do dnia 21 kwietnia2013 r. ukończą 18 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą 
oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Wskazane jest ubezpieczenie 
się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
b/ Uczestnikami biegów na dystansach 10km i 3km oraz marszu Nordic Walking 
na dystansach 10km i 3km mogą być osoby, które do dnia 21 kwietnia 2013 r. 
nie ukończą 18 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów ich prawny opiekun 
podpisze oświadczenie o tym, że młodociany zawodnik będzie znajdował się 
podczas zawodów pod jego opieką. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny 
koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Zgłoszenia wyłącznie przez Internet do dnia 14 kwiertnia 2013 r. przez jedną z 
niżej wymienionych stron:
www.maratonypolskie.pl
www.perlymalopolski.pl
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=685
Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów w dniu 
zawodów. W przypadku dużej ilości takich zgłoszeń Organizator nie gwarantuje 
przyjęcia wszystkich zainteresowanych. Weryfikacja zawodników, przyjmowanie 
zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych 
odbywać się będzie w dniu zawodów w godzinach 8.30  – 11.30 w Biurze 
Zawodów w Skała w Hali Widowiskowo-Sportowej :
8. OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa płatna na konto : Biuro Promocji Regionów 30-727 Kraków ul. 
Pana Tadeusza 4, nr konta: 75 8591 0007 1050 0490 4748 0001 ,tytuł 
wpłaty: „opłata startowa bieg/Nordic Walking ….km ” oraz imię i nazwisko 
startującego.
Opłaty startowe dokonane z błędami  – bez podania wystarczających do 
identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i 
nie podlegają zwrotowi. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej 
wniesienia i dystansu.Biegi na dystansach 21km i 10km oraz marsz Nordic Walking na 
dystansie 10km :
50 zł do 15 lutego 2013 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)
60 zł od 16 lutego do 28 lutego 2013 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)
70 zł od 01 marca do 31 marca 2013 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)
80 zł od 01 kwietnia do 14 kwietnia 2013 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)
Po tym terminie opłata wynosi 100 zł i będzie można jej dokonać gotówką w 
Biurze Zawodów w dniu imprezy.
Bieg oraz marsz Nordic Walking na dystansie 3km :
1) 20 zł do 14 kwietnia 2013 r.
Po tym terminie opłata wynosi 30 zł dla osób urodzonych przed 21/04/1995r. 
oraz 25 zł dla
osób urodzonych po  21/04/1995r. Opłatę będzie można dokonać gotówką w 
Biurze
Zawodów w dniu imprezy.
Zawody dla dzieci na dystansach 100m, 300m, 600m i 800m są BEZPŁATNE.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz 
uiszczenie opłaty startowej.
RABATY są dostępne dla zawodników uczestniczących w biegu na 
dystansie 21km lub 10km oraz w marszu Nordic Walking na dystansie 
10km.
Wysokość rabatów:
a) - 10% małżonkowie
b) - 10% członkowie zaproszonych klubów sportowych
c) - 10% osoby które na portalu Facebook.com polubiły i udostępniły 
swoim znajomym informacje o zawodach z cyklu „Perły Małopolski”
Rabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%.OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE 
PODLEGA ZWROTOWI
9. KLASYFIKACJE:
We wszystkich rodzajach biegów i marszów Nordic Walking będą 
prowadzone następujące klasyfikacje :
klasyfikacja generalna kobiet,
klasyfikacja generalna mężczyzn,
klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet:
K-18 – roczniki 1994 i młodsi
K-20 – roczniki 1993-1984
K-30 – roczniki 1983-1974
K-40 – roczniki 1973-1964
K-50 – roczniki 1963-1954
K-60 – roczniki 1953-1944
K-70 – roczniki 1943 i starsze
klasyfikacja w kategoriach wiekowych mężczyzn:
M-18 – roczniki 1994 i młodsi
M-20 – roczniki 1993-1984
M-30 – roczniki 1983-1974
M-40 – roczniki 1973-1964
M-50 – roczniki 1963-1954
M-60 – roczniki 1953-1944
M-70 – roczniki 1943 i starsi
10. NAGRODY:
Trzy pierwsze osoby w poszczególnych kategoriach generalnych kobiet i 
mężczyzn otrzyma nagrody które zostaną wręczone bezpośrednio po zawodach. Trzy pierwsze osoby w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają 
pamiątkowe dyplomy które zostaną wysłane pocztą. 
Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i 
zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem w złotówkach na 
wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane 
gotówką). Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest 
wypełnienie i dostarczenie na adres Organizatora niezbędnych druków 
wymaganych przez Urząd Skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od 
daty zakończenia imprezy. Wzór druku jest do pobrania na stronie internetowej 
zawodów.
Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii 
wiekowej. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii 
wiekowej.
Pierwszych 200 zawodników w każdym z biegów i marszów Nordic Walking , 
którzy ukończą swoje zawody otrzymają pamiątkowe, specjalnie bite na tę 
okazję medale. Pozostali zawodnicy, którzy nie otrzymali medali na mecie 
otrzymają je w ciągu 7 dni w formie przesyłki pocztowej.
Nagrody w biegach dla dzieci : Pierwsze trzy zawodniczki i pierwszych trzech 
zawodników na poszczególnych  dystansach w biegach dla dzieci otrzyma 
pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy biegów dla dzieci otrzymają 
pamiątkowe medale i słodycze. 
Organizator planuje losowanie atrakcyjnych nagród wśród wszystkich, którzy 
ukończą bieg.
Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się na terenie Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Skale., od godz. 14.00.
Od nagród rzeczowych, których wartość przekroczy 760 PLN brutto (kwota 
zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art.21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych) zostanie pobrany podatek zgodnie z 
art.41 ust.4 tejże ustawy. Regulamin losowania nagród rzeczowych zostanie 
ogłoszony w dniu 14 kwietnia 2013 na stronie www.perlymalopolski.pl.
11. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE
a) Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów.
b) Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po 
przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.c) Medal z zawodów w Ojcowskim Parku Narodowym będzie rodzajem puzzla o 
nietypowym wzorze, który po połączeniu z pozostałymi czterema medalami z 
cyklu imprez "Perły Małopolski" da ciekawy wzór poświęcony Małopolsce.
d) Organizator zapewnia napoje (woda źródlana i napój izotoniczny) na trasie 
(6km,11km i 17km) i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
e) Pakiety startowe dla zawodników pokonujących dystans 21km i 10km będą 
zawierały okazjonalna koszulkę. Pakiety startowe dla zawodników pokonujących 
dystans 3km nie będą zawierały okazjonalnej koszulki sportowej. Będzie istniała
możliwość nabycia takiej koszulki we własnym zakresie.
f) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
g) Organizator w miarę wolnych miejsc zapewnia bezpłatną, fachową opiekę nad 
dziećmi startujących biegaczy. Prosimy zgłosić taką potrzebę jak najwcześniej 
drogą mailową tak aby mieć zapewnioną opiekę dla dziecka.
h) Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z 
przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną 
sklasyfikowane.
i) Organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego dla osób 
wpłacających wpisowe w dniu zawodów.
j) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla 
potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie 
ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
k) Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
l) Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po 
zakończeniu biegu (tj. od godz.14.00 do 14.15). Będą one rozpatrywane 
natychmiast przez Sędziego Głównego.m) Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego 
decyzje są ostateczne i niepowtarzalne.
n) Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których 
zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów 
ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), 
przed rozpoczęciem imprezy
o) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
p) Aktualizacja niniejszego Regulaminu nastąpi w dniu 1 marca 2013r.
zgloszenie_biegu.png

Kalendarz imprez

Miejsce Data Dystans

Read more